Misja Instytutu

Misją Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych  jest przede wszystkim integracja szlachetnych Polaków wokół strategicznych celów Polski, naszej Racji Stanu i Interesów Narodowych. Naszym kompasem są wartości cywilizacji łacińskiej.
Strona Instytutu jest narzędziem do budowania zespołów eksperckich i analitycznych, przygotowania i opracowywania analiz, ekspertyz, prognoz, strategii i programów oraz ich promocji i wdrażania. Działalność i praca w Instytucie ma stanowić naturalny rezerwuar kadr zarówno dla działalności naukowej, gospodarczej jak i doradczej w obszarze organizacji społecznych, politycznych, w tym samorządowych i rządowych. Instytut będzie propagował idee pro państwowe, kultywował szacunek do Państwa i szacunek Państwa do Polaków. Przyświecać będzie nam hasło: Sukces Polski to Twój sukces, Twój sukces to sukces Polski.

 15,376 total views,  1 views today