Rzeczpospolita dobrotyki

2019-11-20 wedo 0

Spotkanie w Piwnicy pod Politykierami. Krytykujemy expose Mateusza Morawieckiego. Pokazujemy metody cenzury finansowej nakładanej na prawicowych publicystów i polityków, a także alarmujemy o podnoszeniu norm […]

Czy Konfederacja powstrzyma banksterów?

2019-11-15 wedo 0

Mamy już kilka dni aktywności jedenastki Konfederatów w sejmie. Znacząco zwiększyli swoją słyszalność. Na tle bezmyślnej masy ugrupowań głównego nurtu są świetnie widoczni. Czy wykorzystają […]

Antynobel

2019-11-12 wedo 0

W jaki sposób banki centralne wywierały wpływ na badania prowadzone przez naukowców. Na przykład szwedzki bank centralny ustanowił pseudo- „Nagrodę Nobla”, przyznając znaczne sumy pieniędzy […]

Kościół osierocony z chrześcijaństwa.

2019-11-06 wedo 0

Ekspert NISS Mateusz Jarosiewicz przeprowadza egzegezę polskiego chrześcijanizmu, analizuje rolę kościoła w obecnym systemie, milczenie hierarchów wobec patologii i niesprawiedliwości w życiu społecznym, politycznym i […]

Wojna pojęć.

2019-11-03 wedo 2

Utowarowienie dzieci, propaganda bankowa już w szkołach podstawowych. Nadprodukcja a obfitość i dobrobyt. Etyka drogą do wyzwolenia! Kolejna audycja Piotra Jankowskiego z cyklu NaviTemat. https://youtu.be/sSlLfAEolr0 […]