Wieloletni holokaust Polaków

2019-07-31 wedo 0

W trybie pilnym przewodniczący komisji poseł Jarosław Sachajko zwołał Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi celem rozpatrzenia informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli: “Nadzór nad […]

Kradzież oligarchiczno – systemowa i indywidualna

2019-07-29 wedo 0

Kradzież oligarchiczno – systemowa i indywidualna. Podstawowe pojęcia opisujące współczesną rzeczywistość społeczno – ekonomiczną: Źródła, funkcje, podobieństwa i różnice. Uwagi na marginesie rozdziału „Ekonomia wolności” […]

5G – Samorządy ocenzurowane

2019-07-25 wedo 1

Agata Ratajczyk, Mateusz Jarosiewicz i Tobiasz Żuchewicz pojechali z misją edukacyjno-informacyjną w sprawie 5G na sesje rady miasta w Nowym Sączu. Zobaczyli nepotyzm i działania […]

Porażający finał SKOKu stulecia

2019-07-19 wedo 0

W biały dzień chcą obrabować Polaków na 10 miliardów zł pod pozorem majestatu prawa i przy obojętność rządu, parlamentu, wymiaru sprawiedliwości i służb. To  nie […]