YouTube znowu zablokował nasz kanał NISS TV

Pracownicy YouTube bezprawnie zablokowali kanał NISS TV. Za tę cenzurę prawdy i dyskryminację będziemy pociągać do osobistej odpowiedzialności pracowników YouTube i zaspakajać nasze roszczenia na ich prywatnych majątkach np. szafa YouTube w Polsce Neala Mohana. Obecnie nasze filmy można oglądać tutaj:
https://rumble.com/user/NISSTV

Do YouTube napisaliśmy:

We protest against ulawful action you took against us by blocking our YouTube channel. We request immediate unblocking of our NISS TV channel and stopping the discrimination against polish alternative media. Your actions are against the First Amendment, which you, as US based company, should fully respect. You can’t judge what is true and what is not, on the basis of your medical misinformation policy, which itself is a massive disinformation presenting unverified claims that wouldn’t stand in a court of law. You policies are unlawful and you will eventually face panalties. We hope that your polish assets will be seized for the benefit of the entities harmed by your censorship.

Tłumaczenie:

Protestujemy przeciwko bezprawnym działaniom, które podjęliście przeciwko nam, blokując nasz kanał YouTube. Żądamy natychmiastowego odblokowania naszego kanału telewizyjnego NISS i zaprzestania dyskryminacji polskich mediów alternatywnych. Wasze działania są sprzeczne z pierwszą poprawką, której jako firma z siedzibą w USA powinieneś w pełni przestrzegać. Nie możecie oceniać, co jest prawdą, a co nie, na podstawie Twojej polityki dotyczącej dezinformacji medycznej, która sama w sobie jest masową dezinformacją przedstawiającą niezweryfikowane twierdzenia, które nie utrzymałyby się w sądzie. Twoja polityka jest niezgodna z prawem i ostatecznie spotkasz się z karami. Mamy nadzieję, że Wasze polskie aktywa zostaną skonfiskowane na rzecz podmiotów poszkodowanych przez Waszą cenzurę.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*