Wystąpienie Wojciech Dobrzyńskiego na spotkaniu windykowanych rolników

Wszelkie próby naprawiania obecnego systemu, opartego w swojej istocie na niesprawiedliwości i rabunku, nie mają sensu. To pudrowanie trupa. Dlatego należy zacząć budować system alternatywny – oparty o bezodsetkowy, uczciwy i nie będący długiem pieniądz społeczny, który będzie służyć Polsce i Polakom.

https://youtu.be/LrT-NjCBb_A

Całość wystąpienia Wojciecha Dobrzyńskiego z Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych na spotkaniu w Nowym Kawęczynie.

Szanowni Państwo,

W tym świecie można przyjąć tylko dwie postawy, abo go zmieniać albo iść z nim na dno.

Kiedy społeczność jest suwerenna w danym kraju?

Ono wtedy kiedy społeczeństwo ma kontrolę nad trzema kluczowymi obszarami.

Bo to te trzy obszary zarządzają bogactwem i tworzą społeczny i jednostkowy dobrobyt!

Jakie to są te trzy obszary?

Pieniądz, zasoby i ziemia.

Zacznijmy od zasobów.

Co to są te zasoby?

1. Zasoby naturalne znajdujące się pod ziemią (np. węgiel, pierwiastki ziem rzadkich )

2. Zasoby, które są na ziemi, te które wytworzył człowiek swoją ciężka pracą: infrastruktura przemysłowa i komunikacyjna i bardzo ważne gleba i rolnictwo.

I tu przechodzimy do trzeciego obszaru ziemi, która jest wyjątkowym dobrem i musi być objęta wyjątkową troską, ona jak i ludzie, którzy ją uprawiają.

O zasobach naturalnych mówił tu Krzysztof Tyko.

O ziemi i rolnikach mówili Marcin Bustowski, Michał Kołodziejczak i wielu innych.

My koncertujemy się przede wszystkim na pieniądzu ale nie na tym, funkcjonującym obecnie;

– pieniądzu dłużnym, kredytowym, tym pieniądzu który nas zniewala i zaciska pętlę niespłacalnych kredytów,

– nie na tym pieniądzu, który został sprywatyzowany przez wąską grupę banksterów i lichwiarzy, tym pieniądzu, którym oni korumpują,

– nie na tym pieniądzu, który obecnie sprawuje władzą.

Szanowni Państwo,

My chcemy temu złemu pieniądzu odebrać władzę i oddać ją suwerenowi, tak jak mu to się należy.

My musimy pieniądz uspołecznić i uczynić go dobrym, zgodnie z zasadami i duchem Dobrotyki i Etykonomii.

Dobrotyka – ekonomia i polityka oparta na harmonizowaniu dobra wspólnego z dobrem i wolnością jednostki, gdzie beneficjentami są obywatele a nie utowarowieni przez system konsumersi, gdzie beneficjentami są społeczności, które obywatele współtworzą, gdzie beneficjentami nie są korporacje i instytucje finansowe.

Etykonomia – gospodarka i finanse, w których filarem jest uniwersalna moralność i bezpieczeństwo, indywidualne oraz systemowe – gwarantowane przez uczciwy pieniądz.

Bo uczciwy i dobry, czyli nie dłużny pieniądz, ma wielką zaletę. Wpompowany do gospodarki jest jak transfuzja zdrowej krwi do organizmu pacjenta. Ta transfuzja dobrego pieniądza zadziała natychmiast na gospodarkę, na dobrobyt społeczeństwa i dobrobyt jego poszczególnych członków. Przykład Wörgl Austria.

Do promowania tej prawdy powołaliśmy NISS, kanał internetowy NaviTy oraz wyemitowaliśmy walutę społecznościowa NaviCoin.

To taka premia, jak w złotówkach tylko, że pieniądzem prawdziwym bo społecznościowym nie lichwiarskim.

Społeczeństwo zaufa takiemu pieniądzu jak będzie transparentny. To pod tajemnicą umów i tajemnicą bankową kryją się największe szwindle.

Jak już powiedziałem obecny pieniądz (PLN) jest niesuwerennym oprocentowanym pieniądzem dłużnym, który służy interesom obcych korporacji zamiast polskim rolnikom, przedsiębiorcom i konsumentom.

Fakt ten daje kapitałowi zagranicznemu przygniatającą przewagę i powoduje pogłębiające się zadłużenie na każdym poziomie (rodziny, gospodarstwa, firmy, samorządu, państwa), erozję polskiej własności w każdej dziedzinie gospodarki oraz powszechne zubożenie i zadłużenie prowadzące do degrengolady i fizycznego wyniszczenia polskiego narodu.

Wszelkie próby naprawiania obecnego systemu, opartego w swojej istocie na niesprawiedliwości i rabunku, nie mają sensu. To pudrowanie trupa.

Dlatego należy zacząć budować system alternatywny – oparty o bezodsetkowy, uczciwy i nie będący długiem pieniądz społeczny, który będzie służyć Polsce i Polakom.

W oparciu o ten pieniądz można zacząć odbudowywać zniszczone przez 30 lat transformacji struktury społeczno – gospodarcze, więzi i relacje, zwłaszcza na poziomie małych, lokalnych społeczności. Należy wskrzesić na nowo polską produkcję rolno – spożywczą, przetwórstwo, handel i przemysł.

Pozytywne przykłady:

Przykłady zbawczej roli takiego pieniądza w świcie istnieją (Bristol Pound (£B) w Bristolu, Wielka Brytania; Wir Frank, Szwajcaria) i istniały (waluta Freigeld w Wörgl, Austria).

Korzyści:

Waluta społecznościowa ma być niewymienialna, co zapewni jej odporność na spekulacje,

– da siłę napędzającą polski rynek wewnętrzny oraz skutecznie zlikwiduje przewagę obcego kapitału, uniemożliwi transfer zysków za granice oraz niechciany import (polski konsument kupi za nią jedynie polski produkt w polskim sklepie)

– wyeliminuje zbędnych pośredników.

– nastąpi przyśpieszenie rotacji pieniądza (w stosunku do oficjalnego PLN), co znacząco zwiększy dochody rodzimych producentów, rolników, przetwórców, handlowców i hodowców.

Waluta umożliwi nieskrepowaną wymianę produktów i usług. Może też posłużyć do skupowania produktów rolnych dla lokalnych magazynów rezerw strategicznych.

Waluta społecznosciowa będzie również użytkowana przez Polonię i Polaków za granicą, co nada jej cechy integrujące wychodźstwo z Polską.

Produkt:

Taką właśnie walutę proponuje NISS! Taką walutą jest NaviCoin! (Od nawigowania do przyszłości).

NaviCoin jest oparty o standardowy kod Etherium, znany jako ERC-20. Jest to standard bardzo popularny i łatwy do wykorzystania. NaviCoin reprezentuje pewnego rodzaju wirtualny zasób. Blockchain oparty na kodzie Etherium (prywatny), jest uruchomiony na naszym serwerze, całkowicie niezależnie od infrastruktury Etherium. Ten serwer to główny węzeł sieci. Tych węzłów uruchamiamy więcej na serwerach VPS, tworząc rozproszoną sieć, w której żeby działał Blockchain nie muszą być aktywne wszystkie serwery. Takich węzłów (nodów) może być bardzo dużo, przy czym kilka z nich będących pod naszą kontrolą ma priorytet w ustalaniu konsensusu, czyli de facto w pełni kontrolujemy poprawność i autentyczność transakcji. Sam Blockchain będzie przyrastał nie wraz z wyliczaniem bloków (nieregularnie), ale w zależności pojawiających się transakcji, nie częściej jednak niż 1 nowy blok na 3 minuty.

NaviCoin jest społecznościową walutą równoległą. NaviCoin sprzedajemy po cenie emisyjnej, która wynosi zero złotych. (Jest to wsparcie Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych dla polskich rolników, przedsiębiorców i społeczności wolnych ludzi).

Zasada Pareta 80/20

Projekt w 80% zrobiliśmy własnymi siłami. Stworzyliśmy własny Blockchain, zbudowaliśmy własny serwer, węzły nodów, wallety, stronę www. Współpracujemy z portalem transakcyjnym Jasna Polska. Swoje usługi i produkty chcą oferować za NaviCoin J. Zięba i H. Czerniak. Potrzebujemy informatyków wolontariuszy, pieniędzy na informatyczne systemy zabezpieczające, testy, dystrybucję i nadzór systemu. Wesprzyjcie nas, bo aby przyszłości była lepsza – to trzeba ją kreować.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*