Współpraca

Narodowy Instytut Studiów Strategicznych  zaprasza do współpracy naukowców, publicystów, analityków i ekspertów oraz wszystkich tych, którzy mają otwarty umysł i wrażliwość na sprawy Polski, mają pomysły, programy, strategie, analizy i ekspertyzy, które pomogą uczynić Polskę krajem, przyjaznym jego Obywatelem, wolnym od patologii władzy, o dynamicznym rozwoju, równych szans, wrażliwości społecznej, dobrych praw i ich poszanowania, sprawiedliwości, szacunku międzynarodowego i z jasno zdefiniowaną Racją Stanu i Interesem Narodowym.

Będziemy wyszukiwać, w przestrzeni wirtualnej, w przestrzeni publicznej i nie publicznej, najciekawszych tekstów, innowacyjnych projektów, nietuzinkowych inicjatyw, będziemy je nagłaśniać, publikować i propagować.

Fundamentalną rolą INSTYTUTU jest z inicjowanie myślenia o państwie, gospodarce, społeczeństwie w kategoriach strategicznych.

Cele INSTYTUTU

Wpływanie na opinię publiczną w celu pozyskiwania jej poparcia dla generalnych i konkretnych rozwiązań niezbędnych dla zdrowego funkcjonowania Polskiego Państwa i polskiej gospodarki.
Organizowanie i wspieranie działań środowisk zaangażowanych w procesie przebudowy polskiej gospodarki, systemu własności, kształtu ustrojowego państwa.
Kształtowanie i upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania gospodarki, zależnościami między zachowaniem jednostek a kondycją gospodarki oraz jak kondycja gospodarki przekłada się na los poszczególnego Obywatela.
Promocja osób, idei i programów zgodnych z celami INSTYTUTU.
Skupianie wokół idei INSTYTUTU ludzi i środowisk, w kraju i zagranicą.
Działalność i praca w Instytucie ma stanowić naturalny rezerwuar kadr zarówno dla działalności naukowej, gospodarczej jak i doradczej w obszarze organizacji społecznych, politycznych, w tym samorządowych i rządowych. Ma także stworzyć szansę na wyszukanie tych piszących i analizujących dla siebie, ” do szuflady „. Ma dać możliwość promocji przez niezależne media, ludzi, koncepcji i myśli. Promocję młodych. Ma inspirować i wspierać merytorycznie przyszłych polityków.

Kontakt:

Jeśli chcesz współpracować z Narodowym Instytutem Studiów Strategicznych to napisz do nas: wojciech.dobrzynski@niss.org.pl   

 5,749 total views,  1 views today