Wielki triumf Krzysztofa Tytko. Sejm i rząd przyjął koncepcje przełomowych technologii w polskim górnictwie!

Przez rząd, sejm i naukowców została potwierdzona koncepcja Krzysztofa Tytko, dotycząca przełomowych technologii, które mogą zostać wdrożone w polskim górnictwie z olbrzymimi korzyściami dla wszystkich Polaków. Krzysztofowi udało się również obronić kopalnię “Krupiński” przed wrogim przejęciem. Gratulacje. NISS “Jak mówił min. K. Tchórzewski, deklarujący zainteresowanie kopalnią inwestor to spółka z kapitałem założycielskim zaledwie stu funtów.

To złoże, do którego przez Krupińskiego chce podchodzić spółka Tamar, jest w dyspozycji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która – według oświadczenia, jakie uzyskałem od zarządu – nie ma zamiaru pozbywać się tej koncesji, tylko prowadzić tam badania i w przyszłości uruchomić tam wydobycie” – mówił szef resortu energii, wskazując, iż JSW, badając to złoże, poszerza swój zakres działania, przygotowuje obszary wydobywcze na przyszłość i nie zamierza rezygnować z posiadanej koncesji badawczej.

Wiceprezes JSW Artur Dyczko zapowiedział, że w ramach posiadanej tzw. koncesji badawczej, JSW zamierza odwiercić w tym złożu pięć nowych otworów – najpierw trzy, potem kolejne dwa. Rozpoczęła się już procedura przetargowa na wiercenia. Spółka szacuje złoża bilansowe w tym rejonie na 450 mln ton węgla, z czego ok. 76 mln ton to węgiel koksowy typu 35. Dotychczas złoże było rozpoznane za pomocą 24 otworów badawczych.” PAP

Posłuchajcie co Krzysztof Tytko mówił 6 miesięcy temu.

Czytaj więcej:

8 Komentarze

 1. Jeżeli uda się przeforsować nowatorską technologie podziemnego zgazowania węgla to pomniki dla liderów partii rządzącej mogą stawiać przez następne 200 lat, za co trzymam kciuki. Pan Krzysztof Tytko jest dla mnie przykładem prawdziwego patry-joty bohatera i wielkiego polaka. Jego zaangażowanie na rzecz ratowanie górnictwa (promując nowe technologie) oraz ogromnych zasobów narodowych RP przed przejęciem (kradzieżą) przez obcy kapitał, jest to niesamowite, dlatego każdy z nas powinien wspierać takie działania, inicjatywy w każdy możliwy sposób. Jestem za uwłaszczeniem suwerena na zasobach narodowych Polski.!!!

 2. Moim skromnym zdaniem Narodowy Instytut Studiów Strategicznych powinien powołać Społeczny Komitet Ochrony Własności (ziemi i jej zawartości), o szerokich uprawnieniach broniących własności Narodu Polskiego.Osoby powołane do tego komitetu
  powinny posiadać obywatelstwo polskie od co najmniej 5-ciu pokoleń , udowodnione przez specjalnie do tego powołaną firmę-instytut historyczny ( w którym będą pracować ludzie nie naznaczeni wykształceniem historycznym , gdyż polskie wydziały historii różnych uczelni nie potrafiły wykształcić prawdziwych historyków ). Uprawnienia powyższe powinny być wprowadzone na Zgromadzeniu Powszechnym ludzi wykształconych na studiach dziennych ( bez tzw powtórzeń roku ) . Trzeba raz na zawsze skończyć z tzw.demokracją.Kopernik kilkaset lat wstecz napisał ” De revolutionibus orbium coelestium ” i mimo , że wszyscy byli mu przeciwni , trzymał się własnego rozumu . W polityce dziś mamy do czynienia tylko z bandytami : polityk = bandzior.Tylko dlatego powszechna jest demokracja – wygodne narzędzie ucisku niby wolnych ludzi.Jak najszybciej NISS powinien w ramach swoich powinności wobec narodu , który go żywi i który reprezentuje wyznaczyć miejsce i czas Zgromadzenia Powszechnego. Z wyrazami szacunku
  mgr inż. Czesław Czarnota
  absolwent wydz.Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
  PS ” Po czynach ich poznacie “

  • Bardzo dziękujemy za interesującą propozycję i komentarz. Krzysztof Tytko, z którym rozmawiamy tutaj: https://youtu.be/5lJP0wz8oBI powołał już Komitet Obrony Polskich Złóż Naturalnych, gdzie wspólnie staramy się wypracować koncepcję obrony nie tylko polskich złóż naturalnych ale także polskiej ziemi i polskiego złotego, który został brutalnie sprywatyzowany. Przekażemy Krzysztofowi Tytce Pańskie sugestie. Serdeczne pozdrowienia, NISS

 3. Okres rządów pis-u , to nieustający ciąg kłamstw oraz działań siłowych, czyli pozaprawnych.Coraz szerszy krąg społeczeństwa
  to dostrzega , ale nic nie może zrobić , bo chce działać w ramach prawa.Taka sytuacja nie ma nic wspólnego z demokracją.
  Historia uczy , że każdy reżim kiedyś upada.Tutaj upadek nastąpi wraz z upadkiem tworu , który rzekomo jest państwem POLSKIM.Jest pewna analogia między Hierarchicznym Kościołem Katolickim , a obecnym tworem zwanym dla zmyły Państwem Polskim.
  Żeby “naprawić” Kościół , który strasznie błądzi, nie wystarczy zaprzestać “rzucać na tacę” – to nie zmieni ducha ,zasoby
  materialne Kościoła są olbrzymie.Kościół zostanie naprawiony przez Stwórcę , jednym porządnym rzutem na glebę. Gorzej,znacznie gorzej rzecz się ma z naszym państwem.Ono zaniknie, ponieważ prawa świata są nieubłagane : społeczeństwa
  głupie i słabe muszą odchodzić w niebyt.Dopiero po sześćdziesiątce zrozumiałem Wyspiańskiego :”miałeś chamie złoty róg…”

 4. Minęły 4 lata od publikacji tego artykułu a w Polsce nie ma węgla a za tonę importowanego dziadostwa płacimy prawie 4tyś złotych.

Skomentuj marcin Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*