Wdrożenie waluty samorządowej OVO

b134a547-4b57-49a0-9a64-1976ab3d0fc7

OVO podlega takiej samej inflacji, jak złoty polski, więc jego wartość spada o ok. 2,5 procent rocznie. W ciągu roku można nim jednak wielokrotnie obrócić (badania waluty lokalnej na Sardynii wykazały 14-krotny obrót roczny, to jest prawie pięciokrotnie szybciej niż złotówki). Zysk z OVO wynika więc nie z jej przechowywania czy spekulacji na jej kursie, a z niskiego kosztu transakcji dokonywanych za jej pomocą.

2 Komentarze

  1. To niezdrowa konstrukcja systemu, bo nie opiera pieniądza o wartość wykonywanej bieżącej pracy, lub wprowadzone na rynek dobra materialne. Jest to wstawienie w główny obiegowy system pieniądza dawki emisyjnej przez “fałszerza pieniądza” na lokalny rynek do rozdrapania, przez lokalne podmioty gospodarcze, które się na to mają rzucić. Poprzez robienie transakcji przez zadłużenie, podmioty coś tam sobie wykopują dodatkowo podczas transakcji, bo taki jest mechanizm wykopywania docelowej ilości pieniądza. Zyskują in plus jedynie pierwsi kopacze kryptowaluty. System jako całość zyskuje jedynie pozytywnie dlatego, że emisja pozostaje na trwale w systemie złotówkowym, bo nie jest emisją kredytową, która wygasłaby po czasie, podczas spłat kredytów. System OVO przyczynia się do tego, że “lokalny fałszerz pieniądza” (gmina), zdobywa trwałą emisję kryptowaluty, kosztem pozostałych podmiotów w całym systemie, bo czerpie dobra rynkowe z całego systemu w swoje potrzeby, wykorzystując pieniądz dorzucony na dziko w ramach dozwoleństwa na na gminne fałszerstwo pieniądza. Nie dość, że zdobędą za darmo dobra z ogólnego rynku, to na dodatek ten ich lokalny pieniądz na trwale zostanie w gminie, bo lokalną kryptowalutą będą działać lokalne podmioty. No chyba że OVO będzie mieć zasięg na wszystkie gminy, bawiące się w fałszowanie pieniądza złotówkowego przez dokładanie kryptowaluty OVP. No ale ludzie! Trwale dodany w system pieniądz do obiegu w formie kryptowaluty, tworzy dodatkową inflację dla wszystkich, bo on nie ma związku z realnymi zmianami na rynku dóbr.

  2. Muszę przyznać, że mój poprzedni komentarz może być nie trafiony, bo opis waluty OVO jest powierzchowny. Brakuje w nim wyraźnego objaśnienia czy całościowa emisja w systemie waluty samorządowej OVO jest dodatnia czy zerowa. Czyli z tzw sumą kontrolną emisji równą zero, tak jak to jest np w walucie zielony. Innowacja waluty OVO w odniesieniu do waluty zielony, polegałaby jedynie na innej, bo nowoczesnej technologii rejestracji transakcji w systemie.
    Czytając po raz pierwszy ten krótki tekst, gdzie na wstępie nawiązuje się do bitcoina, powstaje skojarzenie że w OVO jest wbudowane wydobywanie kryptowaluty lokalnej, przy okazji robienia transakcji. Stąd wynikł mój poprzedni komentarz. Jeżeli jest jednak w OVO zasada emisji z sumą kontrolną zero, to system OVO nie jest specjalną rewelacją, bo opiera się na potencjale do lokalnego wchodzenia w dodatkowe zadłużenie. Podmioty gospodarcze, które są już zadłużone w systemie złotówkowym nie, będą skore do wchodzenia w dodatkowe długi złotówkowe, by działać w systemie OVO.
    Tego typu projekty są dopuszczone przez obowiązujące współczesne systemy bankowe dlatego, bo nie zagrażają mu konkurencyjnie. Takie lokalne systemy działają jedynie lecząco na jego niedociągnięcia i wady. W tym przypadku poprawiają lokalną płynność systemu. No i oparte są na dalszym wykorzystywaniu podmiotów gospodarczych, by wszelkie emisje tworzyć zawsze według idei zaciągania kredytów, a nie według idei tworzenia darmowych emisji, regulujących wzrost masy obrotowej, wraz z bieżącą wykonaną już pracą. Podmioty gospodarcze wchodząc w system takich lokalnych walut, otrzymują limit na dopuszczalny trwały debet zadłużeniowy w OVO. Te firmy którym się dobrze wiedzie, będą w stanie wypracować dla siebie dodatni stan konta w OVO, zaś ciężar kredytowej samorządowej emisji, przejmą na siebie firmy, którym nie jest tak łatwo wypracowywać zyski.
    Ze strategicznego punktu widzenia, system pieniądza światowego, dąży do wycofania gotówki, by ująć wszystko pod swoją kontrolę i mieć totalną władzę nad ludźmi. Tego typu projekty przyczyniają się między innymi do tego celu, by jak najmniej ludzie posługiwali się gotówką. Potem będzie tylko jej wycofanie i sławna żaba nie zdąży wyskoczyć z gorącej wody.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*