Tag Archives: Warszawa

Zaproszenie

Zatrzymujemy NWO – tworzymy alternatywne społeczeństwo! Zjazd Wolnych Ludzi w Warszawie. Nakreślimy praktyczne drogi wyjścia z obecnej matni oraz najważniejsze kierunki prowadzące do budowania bezpiecznego, dostatniego świata; do cywilizacji naszych marzeń – opartej na życzliwości i zaufaniu. Policzymy ilu nas jest i ilu zechce zaangażować się w pozytywne zmiany – dla Rzeczpospolitej i całego Świata.

Raport smogowy

Podstawowym bogactwem każdego suwerennego
państwa jest jego obywatel. Obywatel jest tym większym
bogactwem dla państwa im jest zdrowszy, lepiej
wykształcony i zamożny. Zbrodnią więc państwa na
własnych zasobach i bogactwie jest trucie swoich
obywateli i nie wspieranie ich działań w zakresie
produkcji energii na własne potrzeby, bo to ich edukuje,
czyni zdrowszymi i zamożniejszymi.

Warszawa poligonem innowacyjności dla ARP

Koordynowanie kluczowych dla krajowej gospodarki projektów inwestycyjnych powinno być realizowane także poprzez wzrost integracji sfery biznesu, nauki i lokalnego samorządu. Agencja Rozwoju Przemysłu powinna być instytucją realizującą określone cele polityki gospodarczej rządu ukierunkowanej na wspieranie rozwoju określonych gałęzi przemysłu, miedzy innymi poprzez aktywizację innowacyjności i przedsiębiorczości jak również poprzez koordynowanie strategicznych projektów inwestycyjnych współfinansowanych z krajowych oraz unijnych funduszy celowych i strukturalnych.