NaviCoin walutą Twojego dobrobytu

2019-07-04 wedo 0

Eticoinsy to waluty równoległe, lokalne i społecznościowe, które nie są oprocentowanym długiem i służą społecznościom i narodom w przeciwieństwie do obecnie funkcjonującego pieniądza. Będziemy rozdawać, […]

Nowe technologie finansowe dla miast

2018-09-28 wedo 11

“Mnożą się nowe rozwiązania zaspakajające potrzeby konsumentów efektywniej niż dotychczasowy sektor finansowy. O bezpieczeństwo transakcji dbają nieomylne i nie przekupne algorytmy”. Mowa w poniższym artykule […]

Sprostowanie TVP

2016-12-17 wedo 1

Uprzejmie informujemy, że waluta lokalna Otwocka nie jest znakiem pieniężnym (prawnym środkiem płatniczym), a jedynie dobrowolnym i niewymienialnym środkiem transakcyjnym i w związku z tym […]

Studio Polska Lichwa a Waluta samorządowa

2016-11-29 wedo 0

Errata do programu Studio Polska. – Waluta samorządowa to przeciwieństwo funkcjonującego w Polsce patologicznego pieniądza dłużnego (lichwa), który zadłuża permanentnie miliony Polaków doprowadzając wielu do […]

Opinia NISS dla Ministerstwa Finansów

2016-11-07 wedo 0

Aby program zakończył się powodzeniem, niezbędne jest uznanie przez Min. Finansów obrotu walutą lokalną jako obrotu niefiskalnego. T.j. umożliwienie nakładania przez samorząd własnych podatków w […]