Tag Archives: Waluta lokalna

Szwajcaria lider wielowalutowości i demokracji bezpośredniej drogowskazem dla Polski

Technologia Blockchain już dziś możne być narzędziem wspierającym: demokrację bezpośrednią, praktycznie uniemożliwiający sfałszowanie wyborów system liczenia głosów oraz systemy pieniądza równoległego, lokalnego i społecznościowego.

Światowe nowoczesne trendy ekonomiczne – Projekt walut publicznych, bank komunalny. Konferencja 16.02.2018

Prelekcja Krzysztofa Lewandowskiego pt. „Światowe nowoczesne trendy ekonomiczne – Projekt walut publicznych, bank komunalny.” Materiał z konferencji pt. „Architektura monetarna: od kreacji pieniądza dłużnego do emisji pieniądza suwerennego”, która została zorganizowana przez Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i posła Jarosława Sachajko, w budynku Sejmu RP 16 lutego 2018 roku.

Sprostowanie TVP

Uprzejmie informujemy, że waluta lokalna Otwocka nie jest znakiem pieniężnym (prawnym środkiem płatniczym), a jedynie dobrowolnym i niewymienialnym środkiem transakcyjnym i w związku z tym opinia Narodowego Banku Polskiego nie dotyczy tej waluty. Owo sprostowanie uważamy za niezwykle istotne z punktu widzenia społecznego, gdyż taka informacja wprowadza opinię publiczną w błąd.

Studio Polska Lichwa a Waluta samorządowa

Errata do programu Studio Polska. – Waluta samorządowa to przeciwieństwo funkcjonującego w Polsce patologicznego pieniądza dłużnego (lichwa), który zadłuża permanentnie miliony Polaków doprowadzając wielu do samobójstw (ok. 7 tys. rocznie – dwa razy więcej niż śmiertelnych wypadków drogowych) i gigantycznej ilości egzekucji komorniczych (12 mln na 16 mln zatrudnionych). 

Waluta samorządowa jest pieniądzem publicznym, emitowanym przez samorząd pro publico bono, w przeciwieństwie do pieniądza dłużnego, który jest kreowany i kontrolowany przez prywatne korporacje bankowe dla lichwiarskiego zysku.

Waluta samorządowa jest bezodsetkowa i niewymienialna, co uodparnia ją na zabiegi spekulacyjne międzynarodowej finansjery, jest więc walutą suwerenną.

Waluta samorządowa spowoduje spadek cen towarów i usług, gdyż w towarach i usługach nie będą występowały skumulowane odsetki, jak to jest w przypadku towarów i usług finansowanych pieniądzem dłużnym (od 40 do 70% ceny towarów i usług finansowanych pieniądzem dłużnym to skumulowane odsetki).

Walutą samorządową można płacić podatki lokalne, co powoduje, że samorząd może za jej pomocą realizować zadania finansowane do tej pory przez budżet państwa.

Walutą samorządową można finansować w regionie niektóre usługi medyczne, programy w zakresie edukacji, kultury, zdrowia i rekreacji, wypłacać zasiłki i realizować projekty typu 500+ oraz wypłacać dywidendę społeczną (dochód gwarantowany), co zasili społeczność lokalną w dodatkową siłę nabywczą i spowoduje aktywizację lokalnej przedsiębiorczości.

Waluta samorządowa, poprzez znacznie szybszą rotację niż złotówka,  multiplikuje powyższe korzyści w bardzo krótkim czasie. Efekty działania waluty samorządowej będą wiec bardzo szybko widoczne. –

 

Opinia NISS dla Ministerstwa Finansów

Aby program zakończył się powodzeniem, niezbędne jest uznanie przez Min. Finansów obrotu walutą lokalną jako obrotu niefiskalnego. T.j. umożliwienie nakładania przez samorząd własnych podatków w tejże walucie (bez kolizji z podatkami państwowymi) i stworzenie autonomii emisyjno – podatkowej, która da możliwość wdrożenia nowego paradygmatu fiskalnego przy znacznie szybszej rotacji waluty lokalnej w stosunku do PLN.

Prymat Kapitału strukturalnego – zmiana na którą czekamy

Myślałem, że w programie gospodarczym ministra Morawieckiego znajdą się jakieś myśli świeże i oryginalne. Nic z tego. Ma być tak samo tylko lepiej. Ciągle ten sam tayloryzm i piłsudczykowski etatyzm. Dlatego proponuję wytworzenie nowego ośrodka myśli gospodarczej, który pokazałby źródła naszej wewnętrznej gospodarczej siły.