14 POSTULATÓW

Realizacja powyższych postulatów nie wymaga, jak wszystkie zgłaszane do tej pory przez polityków propozycje reform, dodatkowych środków, powiększania dziury budżetowej czy długu publicznego. Wręcz przeciwnie, […]

12 kroków

PiS dokonał wyboru sędziów do TK na podstawie ustawy przyjętej 25.06.2015 – ustawy PO, która została uznana jako konstytucyjna przez TK. Kolejno, uchwały PO powołania […]

 2,779 total views