Sąd polubowny

2016-11-02 wedo 0

W raporcie Doing Business 2015 – łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, Polska uplasowana została na 32 miejscu (spośród 189 badanych państw) ze wskaźnikiem porównawczym do najlepszego wyniku […]