Tag Archives: Rzeczpospolita chrześcijańska

Genopolityka albo kod „Głębokiego Państwa”

 Autor:  Witold Gadowski

Czym charakteryzuje się prawdziwe państwo?

Mówiąc najprościej: takie państwo potrafi jasno zdefiniować co jest dla niego dobre, a co nie.

1,524 total views, 1 views today

Bałwochwalstwo polityki

Autor: 

Prof. Włodzimierz J. Korab-Karpowicz

W ciągu ostatnich stuleci zrodziły się ideały, które nabrały charakteru mitu. Jeszcze nie tak dawno twierdzono, że po ustanowieniu społeczeństwa bezklasowego nastąpi wyzwolenie społeczne ludzi, które będzie równoważne z przekształceniem człowieka w inną, nową, moralnie lepszą istotę. Nic takiego się nie dokonało. Dlaczego nie udał się projekt stworzenia nowego człowieka?

1,716 total views, 1 views today

Ustawa rządowa : prawo uchwalone dnia 3 Maja 1791 roku

Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książe Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czerniechowski, wraz z stanami skonfederowanemi, w liczbie podwójnej Naród Polski reprezentującemi, uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencyją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie, prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkiem stosować się mają.

http://polona.pl/item/6733574/3/

1,758 total views, 1 views today