Powołujemy Obywatelską Komisję Śledczą

2017-12-11 wedo 3

W świetle dwuznacznych działań rządu uznaliśmy, że powinna w trybie pilnym powstać Obywatelska Komisja Śledcza, której celem byłoby ujawnienie próby pozbawienia Polski potężnego potencjału rozwoju. […]