Tag Archives: Prof. W. Julian Korab-Karpowicz

O dobrym państwie

Autor: Prof. W. Julian Korab-Karpowicz

Chciałbym zająć się tutaj kwestią zasadniczą w polityce, pytaniem o dobre państwo. Jak odróżnić to, które jest dobre, od tego co wadliwe?

997 total views, no views today

Share

Prof. Włodzimierz J. Korab-Karpowicz

Na temat niekontrolowanego przypływu uchodźców do Europy.

List otwarty do pana Jean-Claude Junkera,

Przewodniczącego Komisji Europejskiej.

997 total views, no views today

Share

Dlaczego monarchia, czyli o szlachetności w polityce

Autor:   W. J. Korab-Karpowicz

 

Monarchię uznaje się tradycyjnie za właściwy ustrój polityczny. Za taką uznawana przez długą tradycję wiodącą od Platona i Arystotelesa, przez św. Tomasza aż do progów nowożytności. Dopiero Tomasz Hobbes podważył klasyczne rozróżnienie  między właściwymi i wadliwymi ustrojami politycznymi i wywierając olbrzymi wpływ na myślicieli kolejnych pokoleń doprowadził politykę do tego czym ona jest dla wielu z nas dziś, a więc zredukował ją do walki o wpływy i władzę.   Klasyczna nauka o cnotach została zapomniana, a ideałem stała się demokracja z jej wieczną polityczną kotłowaniną.

1,177 total views, no views today

Share