Tag Archives: praca

Czy polskie więzienia stają się łagrami zagranicznych korporacji?

Praca wiezienie2

Tworzenie przez obecny polski rząd miejsc pracy w zakładach karnych zamiast tworzenia miejsc pracy dla ludzi na wolności, spowoduje powstanie nowoczesnego legalnego państwa niewolniczego w centrum Europy, w Polsce. Czy już wkrótce Polska stanie się jednym wielkim niewolniczym obozem pracy więzienniczej wykorzystywanym przez zagraniczne korporacje? Na to się zanosi!

Praca – przekleństwo czy powołanie?

Praca

Poglądy humanistów na zagadnienie pracy zmieniały się w ciągu mojego życia w sposób dla mnie zadziwiający. Czym jest dla człowieka praca? Czy to przekleństwo, czy powołanie a może wręcz posłannictwo? Już Księga Rodzaju w Biblii przynosi nam dylemat- jak należy traktować pracę? W księdze pierwszej mamy wyraźnie wskazane posłannictwo: Czyńcie sobie Ziemię poddaną! To Boży przywilej ludzkości, nakaz Pański, powołujący nas do wysiłków, aby przystosować do siebie i dla siebie nasze środowisko.

Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

ZPP

Koszty pracy, niestabilność prawa oraz nadmiar obowiązków biurokratycznych znalazły się w czołówce największych przeszkód w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce według przedsiębiorców sektora małych i średnich firm. Takie wnioski płyną z dorocznego badania Domu Badawczego Maison, przeprowadzanego na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.