Tag Archives: Ojczyzna

Do młodych Polaków

Jestem Polakiem – nie dlatego tylko, że mówię po polsku, (..) ale dlatego, że obok sfery życia osobistego, indywidualnego, znam zbiorowe życie narodu. którego jestem cząstką, że obok swoich spraw i interesów osobistych znam sprawy narodowe, interesy Polski jako całości. Interesy najwyższe, dla których należy poświęcić to, czego dla osobistych spraw poświęcać nie wolno.