Tag Archives: ocena

Odczyty naszych marzeń

Pęta na wolność gospodarczą zakładają głównie: penalizacja, nadmiar zakazów oraz   „biegunka” legislacyjna. Przepisy powinny być proste, czytelne i w ograniczonej ilości. Mnogość przepisów jest a skuteczna i tworzy pola korupcji na podłożu interpretacji. Państwo ma tworzyć przyjazne warunki dla działalności gospodarczej, ułatwiać cyrkulację pieniądza w gospodarce a nie natrętnie ingerować w samą działalność gospodarczą.