Tag Archives: konsultacje

Ustawa rządowa : prawo uchwalone dnia 3 Maja 1791 roku

Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książe Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czerniechowski, wraz z stanami skonfederowanemi, w liczbie podwójnej Naród Polski reprezentującemi, uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencyją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie, prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkiem stosować się mają.

http://polona.pl/item/6733574/3/

1,758 total views, 1 views today

Przedsiębiorco! Narodowy Instytut Studiów Strategicznych może zbudować dla Ciebie zespoły doradcze, przygotować ekspertyzy, strategie i programy, które pomogą uczynić Twoją Firmę podmiotem konkurencyjnym ze sprawnym zarządzaniem i nowoczesnymi narzędziami teleinformatycznymi.

 

Oto niektóre nasze kompetencje:

 

  • Centrum kompetencyjne „Własne rozwiązania informatyczne”, w szczególności dla instytucji finansowych (banki, ubezpieczyciele itp.) m.in.:

– elektroniczne kanały dostępu

– obsługa kart i płatności

– szyna usług

– centrum autoryzacji

– wykrywanie nadużyć

– obsługa rachunków i transakcji

– system ERP

– inne systemy informatyczne

  • Centrum kompetencyjne „Partner IT”:

– Konsulting w zakresie technologii

– Konsulting oraz outcourcing infrastruktury IT

– Konsulting i outcourcing procesów biznesowych

– Integracja systemów i procesów informatycznych

– doradztwo w zakresie strategii IT

– doradztwo w projektach IT

– audyt obszarów IT

– bezpieczeństwo systemów informatycznych

– zarządzanie dostawcami i sourcing IT

– body leasing „zasobów ludzkich IT”

  • Centrum kompetencyjne „Biznes Partner”:

– kompleksowe usługi doradcze mające na celu, w szczególności:

– poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw

– przeprowadzenie transakcji gospodarczych i finansowych, fuzje, przejęcia

– restrukturyzację przedsiębiorstw i przedsięwzięć 

– modelowanie procesów biznesowych

– zarządzanie finansami i kosztami

– zarządzanie logistyką

– tworzenie strategii

– tworzenie planów operacyjnych

– optymalizację struktury organizacyjnej

– zarządzanie zasobami ludzkimi i zmianą

– optymalizację procesów i funkcji HR, kompetencje, oceny okresowe, systemy rozwoju pracowników

– centra usług wspólnych (CUW)

– bezpieczeństwo biznesu

– zarządzanie ryzykiem biznesowym

– zarządzanie ryzykiem operacyjnym i bezpieczeństwem informacji

– plany ciągłości działania

– usługi księgowości i podatkowe

– usługi kadrowo-płacowe

– usługi ABI

  • Centrum kompetencyjne „Body Leasing”

– zapewnienie pracowników o unikalnych i specjalistycznych umiejętnościach do prac w   ograniczonym czasowo zakresie

– pozyskanie i budowa zespołów zadaniowych dla realizacji przedsięwzięć biznesowych

  • Kompetencje z obszaru PR i strategii

FORMULARZ  ZGŁOSZENIA

[contact-form-7 id=”205″ title=”Formularz 1″]

1,601 total views, 1 views today