Filary państwowości naszej

2017-08-28 wedo 0

Zwykło się przyjmować, że fundamentem państwa są zasady moralne, z których powinna wypływać organizacja. W tym opracowaniu sprawę postawimy odwrotnie, a mianowicie stawiamy pytanie: czy […]