Tag Archives: Indeks Wolności Gospodarczej

Odczyty naszych marzeń

Pęta na wolność gospodarczą zakładają głównie: penalizacja, nadmiar zakazów oraz   „biegunka” legislacyjna. Przepisy powinny być proste, czytelne i w ograniczonej ilości. Mnogość przepisów jest a skuteczna i tworzy pola korupcji na podłożu interpretacji. Państwo ma tworzyć przyjazne warunki dla działalności gospodarczej, ułatwiać cyrkulację pieniądza w gospodarce a nie natrętnie ingerować w samą działalność gospodarczą.

Indeks Wolności Gospodarczej 2016

Wolność jako brak przymusu polega na tym, że państwo i społeczeństwo nie stawiają przeszkód aktywności jednostki.

Skoro jednak aspiracje poszczególnych ludzi często wchodzą ze sobą w konflikt, to ich wolność musi się wzajemnie ograniczać. Granicą wolności jednego człowieka może być tylko wolność kogoś innego.

Jak powiada amerykańskie przysłowie: „Twoja wolność wymachiwania rękami kończy się przed moim nosem”.