Ekoregiony

Współcześnie EKOLOGIA utożsamiana jest potocznie z różnymi przejawami akcji na rzecz ochrony środowiska naturalnego przed jego dewastacją, co w zasadzie stanowi przedmiot odrębnej nauki – […]