Pierwsza doktryna antydezinformacyjna

2019-02-10 wedo 6

Propagandowa rola mediów głównego nurtu, nastawiona na umocowanie własnego lub obcego reżimu, została obecnie postawiona w stan militaryzacji informacji, nastawionej na: polaryzację, dążenie do wywołania […]