Tag Archives: bank

Manna dla banksterów

Zapamiętaj: lichwa jest świadomie zaprojektowanym „błędem” architektury monetarnej, w której to stopami procentowymi reguluje się wypływ pieniądza na rynek, jednocześnie zapewniając mannę z nieba banksterowi.

Zmienić system bankowy w Polsce

Należy powrócić do konstytucyjnej zasady monopolu NBP na emisję pieniędzy, który jest zapisany w Art. 227. § 1. Konstytucji R.P. Pieniądz jest zakorzeniony w gospodarce, w produkcji dóbr, towarów i świadczeniu usług. Pieniądze stanowią ważny element w prowadzeniu działalności gospodarczej, nie tylko uzyskiwaniu zysku przez przedsiębiorców, ale przede wszystkim zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa.

Nowy system finansowy

Tylko 35 % PKB otrzymujemy w postaci wynagrodzenia. Produkujemy bardziej wydajnie, produkując lukę nabywczą. Bronimy systemu ekonomicznego, który nas niszczy.

 

 

CH, zabrać pieniądz bankom

W Szwajcarii będą głosować czy odebrać kreację pieniądza bankom.

W Szwajcarii udało się zebrać 100 000 głosów za wnioskiem o referendum w sprawie odebrania prawa do emisji pieniądza cyfrowego bankom komercyjnym. 

1,698 total views, 1 views today