Skrót sprawozdania NISS po 5 latach działalności

W związku z tym, że Fundacja Narodowy Instytutu Studiów Strategicznych istnieje już pięć lat, przedstawiamy Państwu krótkie sprawozdanie z naszej dotychczasowej działalności. NISS

Celami Fundacji, zgodnie ze Statutem są działania na rzecz Polaków poprzez:

 1. Wpływanie na opinię publiczną w celu pozyskiwania jej poparcia dla generalnych i konkretnych rozwiązań, niezbędnych dla zdrowego funkcjonowania Polskiego Państwa i polskiej gospodarki,

 2. Organizowanie i wspieranie działań środowisk zaangażowanych w procesie przebudowy polskiej gospodarki, kształtowania, wspieranie i promowanie dobrych praktyk funkcjonowania państwa,

 3. Kształtowanie i upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania gospodarki, zależnościami między zachowaniem jednostek a kondycją gospodarki oraz jak kondycja gospodarki przekłada się na los poszczególnego Obywatela,

 4. Promocja osób, idei i programów zgodnych z celami Fundacji,

 5. Wspieranie naukowców i zespołów badawczych, pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski oraz jej międzynarodowego prestiżu,

 6. Wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej,

 7. Skupianie wokół idei Fundacji ludzi i środowisk, w kraju i zagranicą.

Realizacja celów następowała poprzez edukację, szkolenia, raporty, ekspertyzy, opinie wywiady, publikacje na stronie www Fundacji, Facebooku, Twitterze oraz kanałach YouTube – NaviTY, Navi-NISS i Navi  .

Fundacja NISS zorganizowała konferencje, szkolenia i seminaria na tematy:

 1. Konsekwencje finansowe dla budżetu państwa z tytułu odwalutowania kredytów tzn. frankowych oraz stuków finansowych dla budżetu państwa zaniechania jakikolwiek działań.(seminarium)

 2. Fakty i mity a rzeczywiste zagrożenie dla systemu bankowego. (seminarium)

 3. Jak oddłużyć samorządy. Waluta samorządowa, Bank Komunalny. (Konferencja-Debata, Sejm RP, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej)

 4. Implementacja Waluty lokalnej w Otwocku (Konferencja, Sejm RP, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej)

 5. Suwerenność finansowa jako fundament niepodległości Polski (seminarium)

 6. Wszyscy jesteśmy Frankowiczami (Konferencja prasowa, Sejm RP)

 7. Operacyjne mechanizmy do wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju (Raport NISS)

 8. O co chodzi z tym pieniądzem równoległym? (wywiad)

 9. Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem, dotyczącego wprowadzenia w Polsce waluty samorządowej. (Ekspertyza dla Narodowej Rady Rozwoju i Rady Polityki Pieniężnej)

 10. Założenia dla powołania Banków Komunalnych w Polsce wraz z uzasadnieniem.(Ekspertyza dla Narodowej Rady Rozwoju i Rady Polityki Pieniężnej)

 11. Polski Łańcuch Wartości w przedsiębiorstwach, głównie z kapitałem Skarbu Państwa (Raport, Program)

 12. Suwerenność pieniądza, NBP i budżetu oraz zmiany niektórych ustawa (Opinia dla Adama Lipińskiego Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów)

 13. Raport Smogowy
 14. Ekonomiczny Akt Konstytucyjny
 15. Europejka Deklaracja Wolności i Suwerenności
 16. Przesłanie do środowisk wolnościowych, konserwatywno – liberalnych i narodowych pt: Zakończmy chocholi taniec
 17. Zakotwiczenie polskiego złotego w zasobach naturalnych i koncepcją dywidendy narodowej
 18. Osiem sposobów finansowania wydobycia i eksploatacji podolskich złóż naturalnych w oparciu o polskie aktywa finansowe
 19.  Zasady dobrotyki*, etykonomii**, z pieniądzem  eticonicznym
 20. Analiza programu Ruchu Narodowego

NISS wyprodukował i opublikował blisko 200 filmów demonstrujących ekspertyzy, projekty, raporty, analizy i komentarze NISS. Na kanałach YouTube NISS prezentowany jest dorobek Fundacji NISS.

W Fundacji przygotowano również szereg innych opinii i ekspertyz, programów dla Ministerstwa Finansów, Komisji i podkomisji Finansów Publicznych czy Polskiego Funduszu Rozwoju.

a. Opinia NISS w sprawie przeliczenia tzw. kredytów CHF

b. Negatywny wpływ pseudokredytów frankowych na wzrost gospodarczy i dochody budżetowe

c. Sposobu oszacowania skutków odwalutowania zadłużenia z tytułu pseudokredytów walutowych,

d. Konsolidacji rynku budowy pojazdów szynowych, Polska Grupa Serwisowa (Program dla PFR)

e. Konsolidacji rynku PR w Polsce. (Projekt dla PFR) i inne.

W Fundacji powołano jedenaście zespołów projektowych i tematycznych. Fundacja współfinansowała tłumaczenie książki Stracone stulecie w ekonomii, Profesor Richard A. Werner, Katedra Bankowości w Southampton (Wielka Brytania)

Wszystkie te działania były wykonywane przez ekspertów i współpracowników NISS na zasadzie wolontariatu.

Środki Fundatora i darowizny przeznaczane były na bieżące koszty Fundacji oraz zakupy sprzętu (drukarki, komputery, materiały biurowe), opłaty (telefony, serwer, internet, domeny itp), sprzęt filmowy, oświetlenie. Również wyjazdy, konferencje, sympozja.

Wyniki finansowe NISS

2016

Przychody 23.428,42 w tym:

11.900,00 – ekspertyza wykonana przez Wojciecha Dobrzyńskiego, Fundatora NISS (W.D)

10.928,42 – darowizna W.D.

600,00 – konferencja

miesięcznie: 1952,36

Zysk 3.132,67 Zaangażowanie Fundatora – 22 828,42

2017

Przychody 3.707,69 w tym:

3.707,69 – darowizna

miesięcznie: 308 zł 97 gr.

Strata -11.534,53

2018

Przychody 4.735,34 w tym:

4.735,34 – darowizna

miesięcznie: 394 zł61gr.

Strata -8.848,72

2019

Przychody 17.754,52 w tym:

17.404,52 – darowizna

350,00-konferencje

miesięcznie: 1479,54

Strata -6.980,46

Za wszystkie darowizny, serdecznie wszystkim Darczyńcom, dziękujemy!

Zaangażowanie Fundatora- stan na 31.12.2019 – 25.839,49 (ze środków otrzymanych z tytułu odszkodowania za internowanie i więzienie w stanie wojennym)

 

 

 

 

 

 

6 Komentarze

 1. Taka ładna nazwa Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i przez cztery lata mizerne wyniki równolegle do PiS.
  Trafiony jest jedynie Jedwabny Szlak, to jest ten Chin do Europy Zachodniej przez Iran, Irak, Turcję, Bułgarię, Rumunię, Ukrainę do Rosji – Moskwa i ewentualnie do Polski, Niemiec i Kraje Beneluksu.

 2. @Tadko
  Dzień dobry, proszę się pochwalić, chętnie usłyszymy co Pan zdziałał od 2015 r. dla Polski.

  Pozdrawiam,
  Marek Kulczycki

 3. Marek Kulczycki. Komentarz dotyczy NISS, nie dotyczy działań komentującego Tadko i to akurat nie wiadomo dlaczego od 2015 roku. Po pierwsze, Tadko rozpoczął pracować od 1967 roku w jgu i w znacznym stopniu przyczynił się do 10 potęgi gospodarczej Polski w 1980 roku miedzy innymi wyprodukowania w FSD Nysa przez 2 m-ce na dzień 03.07.1980 roku w ok. 1000 szt. furgonów NYSA tzw RSD (ruchome stanowisko dowodzenia) z okratowanymi szybami i lampami na potrzeby ZOMO. Wtedy w Nysie bylem wypożyczony z KGHM jako spawacz od 01.07.1980 – 31.08.1980. Z tego KGHM jako członek KZ i KK Hutnictwa NSZZ Solidarność Sekcja Metali Nieżelaznych 21 grudnia 1981 roku zostałem zwolniony dyscyplinarnie za wydajna pracowanie w jgu przez 12 godzin na dobę przez 5 dni w tygodniu i 8 godzin w soboty, to jest po osiągnięciu w listopadzie 1981 roku pełnej zdolności produkcyjnej Huty Miedzi Cedynia w Orsku KGHM, pomimo sabotażu ze strony firm zagranicznych ASARKO, KRUPPAi ABB. m.in . Po drugie, jako przedsiębiorca w okresie 6 m-cy 1992 roku dokonałem rekordu Polaki i Świata nie pobitego do chwili obecnej w postaci wzrostu produkcji i sprzedaży nowego wyrobu z miesiąca na miesiąc w postępie geometrycznym. To jest w lipcu 1992 – ok. 100 mln zł, w sierpniu 1992 r. – ok 200 mln zł, we wrzesniu 1992 r. 400 mln zl itd aby w grudniu 3 600 mln zł.
  Pozdrawiam
  Tadko

 4. Dziękuję za gratulacje. Musze dodać, ze ten przerażający widok 1000 pojazdów “Milicja” z okratowanymi lampami i oknami, jednoznacznie dowodzi, że rozruchy społeczne były zorganizowane przez żydokomunę, do której dal się wciągnąć miedzy innymi Pan Jaruzelski i Kiszczak, pomimo iz w Polsce w 1979 i na początku 1980 roku w Polsce poziom życia i socjal byl zbliżony do skandynawskich krajów, a Polska w czerwcu 1979 roku posiadała tylko 17 mld USD zadłużenia i od 1980 tego nie udzielano Polsce nowych pożyczek, nie rolowano, lecz podwyższono w ramach sankcji do ponad 50 mld oddanych w 1985 roku. Obydwu w/w nie zaproszono do masonerii ani do światowej lichwy pieniądza.
  Odnośnie okresu od 2015, to między innymi Tadko w pismach do KE Junckera zarzucił nie wykorzystanie przez PO i PSL 5,35 mld euro z FE07-13, które w … układzie bankster MM niby s-fazował w kwocie ok. 3 mld euro m.in. na infrastrukturę kolejowa ok. Tarnowa i Rzeszowa, resztę przeznaczono chyba na “koszty” nie wiadomo jakie, bo obie strony do chwili obecnej z tych 9 mld PLN nie rozliczyły się do chwili obecnej. Zapytanie obecnie wniosłem do Pana Johannes Hahn i proponuje Wam to samo. Mam także wiele innych ujawnień od 2015 roku w przedmiocie rocznej defraudacji w kw. ok. 200 mld PLN przez ZUS o w kw. ok. 100 mld PLN przez MF i innych. To na tyle i kończę z Wami korespondencję wskazując na zakończenie, że jedynym dobrym kandydatem na Prezydenta Polaki jest Polka Teresa Garland. Pozdrawiam.

 5. @Tadko
  Gratuluje … osiągnięć na rzecz “10 potęgi świata” importującej pod koniec lat 70tych papier toaletowy z Austrii i bezinteresownego wzmacniania “żydokomuny” od 1967 r. Interesuje mnie jednak dlaczego @Tadko nie interweniował kiedy rozkradano Polskę przed 2015 r. tylko ograniczał się do własnych osiągnięć biznesowych. Zresztą ten światowy rekord nie wygląda tak imponujaco a po dewaluacji pieniądza w 1995 r gdyż 3,6 mld zł. odpowiada dzisiejszym 360 tys. zł. Trzeba jednak zadać sobie pytanie: Ile z tego “nowego wyrobu” @Tadko eksportował do krajów pierwszego świata i czy nadal jest produkowany?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*