Polski Łańcuch Wartości

… to robocza nazwa na stworzenie standardów wykorzystujących świadomość i konieczność budowania wartości wykorzystujących w największym stopniu potencjał polskich przedsiębiorstw a nade wszystko potencjał spółek należących do Skarbu Państwa, potencjał takich grup jak największa spółka energetyczną (grupa PGE).Eliminacja marnotrawstwa poprzez wykorzystanie nowoczesnych standardów i praktyk biznesowych jak (LEAN, DEVOPS, AGILE)

Kontakt: Marcin Kierzkowski

Tel.+48 518 718 829
email: biuro@niss.org.pl

Casus Exatel i PGE

Autor: Piotr Waszczyński

Proces konsolidacji sieci przesyłowych światłowodowych rozpoczął się w roku 1993, natomiast proces konsolidacji infrastruktury przesyłowej przypadł na rok 1997, kiedy skonsolidowano naziemną sieć światłowodową Sieci Elektroenergetycznych i 31 Zakładów Energetycznych. Od tego czasu siec światłowodowa (umowa dzierżawy) Exatela jest użytkowana wyłącznie przez Operatora, w międzyczasie alternatywną sieć światłowodową wybudowała PGE.

Exatel jest największym Operatorem Telekomunikacyjnym ze 100% udziałem Państwa. Należy do PGE i posiada szkieletową sieć światłowodową o łącznej długości ok. 20 tys. km i przepustowości DWDM do 9 Tb/s, IP/MPLS – 40 GB/s. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, iż zarówno po stronie PGE jak i Exatela istnieją zdublowane zasoby infrastrukturalne. Jak z tego widać, zakres kooperacji Exatela z PGE mógłby być większy. Przecież Exatel mógłby świadczyć usługi zarządzania systemami PGE bez względu na to, iż PGE posiada w swoim portfelu spółkę (IT) zależną PGE Systemy. Póki, co jednak spółka zależna Energo- Tel prowadzi projekty inwestycyjne na rzecz PGE.

Dodatkowo nasuwają się tu istotne pytania. Czy można sprzedawać ciemne włókna światłowodowe? Czy wymiana infrastruktury światłowodowej z innym prywatnym Operatorem jest korzystna, czy nie jest ona drogą na skróty? Czy w interesie należącej do państwa firmy jest podpisanie umów dających możliwość prywatnej firmie wykorzystywanie ciemnych włókien światłowodowych, które wyposażone w technologie xDWDM przynoszą zwielokrotnione zyski, w kontekście iż budowa samej sieci szkieletowej była procesem najbardziej kosztowym i długotrwałym?

Czy nie należało zadbać o efekt synergii i skuteczne zarządzanie złożonym środowiskiem dostawców? Czy nie powinno to być jednym z istotniejszych wyzwań, jeśli chodzi o efektywne wykorzystanie infrastruktury teleinformatycznej, wirtualizacje, systemy Cloud w grupach kapitałowych? Czy nie kluczowym warunkiem powinno być zachowanie bezpieczeństwa systemów?

W erze “hiperkonwergencji”* należałoby zwrócić większą uwagę na optymalizację różnych zasobów znajdujących się w całej Grupie. Dzisiaj te zasoby czy standardy nie mają jeszcze wbudowanego pełnego mechanizmu zarządzania łańcuchem wartości (poprzez różne aktywa grupy) (E2E) end-to-end.( Eliminowanie punktów pośrednich w celu usprawnienia wykonania/osiągów i wzrostu wydajności.

Dawałoby to uzyskanie efektu skali i pozwoliłoby na budowanie Polskiego Łańcucha Wartości!

W przypadku Exatela byłaby to szansa na akcelerację jego wartości, jako Narodowego Operatora Teleinformatycznego bez względu na to czy pozostanie aktywem PGE czy stanie się Spółką bezpośrednio zależną od Skarbu Państwa.

Alternatywnie dobrym scenariuszem byłoby wyposażenie w takie kompetencje innej spółki grupy.

Krąży taka opinia, że to związki zawodowe w PGE są przeszkodą w większym zaangażowaniu Exatela w obsługę infrastruktury PGE. Nie do końca podzielam tę opinię. W dużych globalnych firmach wszelkie zmiany organizacyjne i personalne są przedmiotem negocjacji ze związkami zawodowymi.

“Polski Łańcuch Wartości” to robocza nazwa na stworzenie standardów wykorzystujących świadomość i konieczność budowania wartości wykorzystujących w największym stopniu potencjał polskich przedsiębiorstw a nade wszystko potencjał spółek należących do Skarbu Państwa, potencjał takich grup jak największa spółka energetyczną (grupa PGE).Eliminacja marnotrawstwa poprzez wykorzystanie nowoczesnych standardów i praktyk biznesowych jak (LEAN, DEVOPS, AGILE)

Ta świadomość powinna być standardem dla Akcjonariuszy, jeśli chodzi o nominację menadżerów obsadzanych w Zarządach i Radach Nadzorczych. Nie zamierzam być recenzentem działań obecnego MSP, ale pobieżnie analizując życiorysy zadaję sobie często pytanie, dla kogo ta czy inna nominacja będzie korzystna. W jakim stopniu będzie dla Państwa a w jakim dla zagranicznych korporacji, których korzyści ze sprzedaży technologii są najważniejsze? To już nawet nie chodzi o to, że priorytety to inwestycje i wzrost gospodarczy, przekazywanie dywidendy, ale o to, w jaki sposób obrót gospodarczy w tak ważnej dla obecnego Rządu strategii Repolonizacji jest realizowany w skali przedsiębiorstw zależnych od Państwa. Inwestycje są ważne, ale należy posiadać jasną i klarowną wizję jak ta polityka gospodarcza ma być realizowana i przez kogo i jakie są instrumenty do kontroli tego Łańcucha wartości.

*Czytaj też:

http: //www.computerworld.pl/news/404882/Hiperkonwergencja.nowy.pomysl.na.data.center.html