Polska najbogatszym krajem Europy.

Największą prywatyzacją w Polsce była prywatyzacja polskiego złotego. Równocześnie prywatyzowano nasz przemysł, nasze nieruchomości, ziemię, lasy. Teraz czeka nas prywatyzacja naszych złóż naturalnych, wycenianych na kilkaset bilionów złotych.  Najprostszą metodą zabezpieczenia majątku w tym złóż naturalnych jest uwłaszczenie na nim wszystkich Polaków, oraz zabezpieczenie emisji polskiej waluty na tym majątku.

 

https://youtu.be/F-pQyfhp2gs

1 Komentarz

 1. cyt:
  ” Najprostszą metodą zabezpieczenia majątku w tym złóż naturalnych jest uwłaszczenie na nim wszystkich Polaków, oraz zabezpieczenie emisji polskiej waluty na tym majątku.”

  Zabezpieczenie majątku (złóż) ustawa uwłaszczeniową na naród polski, to słuszne posunięcie, by państwo okupacyjne, podające się w swoim mniemaniu za legalne, nie uwłaszczyło złóż naturalnych w ręce obcych oligarchów, tak jak uwłaszczyło już zasoby wód.

  Natomiast zabezpieczanie emisji polskiej waluty na majątku złóż jest objawem braku zrozumienia nowej ekonomii.

  W nowej ekonomii nie opiera się emisji na podstawie pracy do wykonania w przyszłości, oraz towaru rynkowego z przyszłości. Tak właśnie funkcjonuje współczesna, wadliwa emisja kredytowa, opierana o dług. Czyli emisja opierana o pozorny towar rynkowy do wykupienia w przyszłości, który jest rozmieszczony na ścieżce czasowej, jako dług do wykupienia. Wykupywanie tego towaru z przyszłości(długu), odbywa się przez spłatę rat kredytowych.

  Takie sformułowanie “zabezpieczenie emisji polskiej waluty na tym majątku”, oznacza to, że nadal dopuszcza się emisję kredytową na poczet własności narodu, w postaci złóż naturalnych.

  W nowej ekonomii emisję ma się opierać o towary znajdujące się w obrocie TU i TERAZ, podlegające przeróbce produkcyjnej i handlu na rynku towarowym. Nie opiera się emisji pieniądza w oparciu o przedmioty (dobra) i towary będące czyjąś własnością, nie przeznaczoną na handel i będącą w trakcie posiadania lub używania.

  Jeśli natomiast złoża podlegają eksploatacji, to emituje się tyle pieniędzy opartych o zasoby złóż, ile znajduje się ich tu i teraz w procesie wydobywczym, zanim się je sprzeda nabywcy.

1 Trackback / Pingback

 1. Geotermia to jedno – a postęp technologii górnictwa węglowego to drugie – Mandaryn62

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*