Search Results for: neos

Czy można rozwijać Polskę jak grę?

Wizjonerski projekt neOS – państwo w chmurze. Mateusz Jarosiewicz, ekspert NISS ds. cybernetyki, proponuje własne telefony łączące talenty polaków, zintegrowane z miastem i państwem, użycie baz Blockchain i własny system operacyjny open source z wirtualizację mapy kraju, platformami do zarządzania online jak grą: przemysłem, energetyką, fabrykami, rozwojem, handlem i produkcją rolną.

Share

Kto zaprojektował nasz system finansowy?

Z samej swojej konstrukcji obecny system finansowy jest podręcznikowym przykładem funkcji wykładniczej. Dług musi nieustannie rosnąć – po prostu dlatego, że tak ten system finansowy został zaprojektowany. Każdego roku muszą zostać zaciągnięte nowe pożyczki w wysokości równej co najmniej wysokości wszystkich tegorocznych, niespłaconych odsetek od zaciągniętych poprzednio pożyczek.

 

Share

Genialny projekt City2

Jesteśmy narodem ambitnym i pomysłowym. Mamy znaczący potencjał rozwoju innowacji wśród startupów, małych i średnich firm. Jednakże postępujący na świecie rozwój ekosystemów startupowych, połączony z wielkim kapitałem i otwartymi rynkami będzie dla nich olbrzymią konkurencją. Ekspansja globalnych koncernów na coraz to nowe obszary będzie wyzwaniem dla rodzimych zespołów.

https://www.facebook.com/City2.0neOS/?fref=ts&__mref=message_bubble

Share