Oferta

Polski Łańcuch Wartości Lancuch-wartosci-dodanej

 • Restrukturyzacja
 • Procesy biznesowe
 • Łańcuch dostawców
 • Logistyka
 • Rentowność wewnętrzna

Kontakt: Marcin Kierzkowski
Tel.+48 518 718 829
email: biuro@niss.org.pl

 

 

Odzyskiwanie danych i bezpieczeństwo informacji  it_sec

 • Audyty bezpieczeństwa
 • Testy penetracyjne
 • Projektowanie zabezpieczeń (firewall, IDS)
 • Hardening (utwardzanie, zabezpieczanie) systemów

Kontakt:
Bogusław Gwiazda
Tel.+48 666 820 300
email: biuro@niss.org.pl

 

 

Banki komunalne municipal_bank

Projektowanie i wdrażanie banków komunalnych (samorządowych)

Kontakt:
Piotr Robert Jankowski
Tel.+48 504 228 287
email: biuro@niss.org.pl

 

 

 

Waluty Lokalne Berkshares

 • Projektowanie i wdrażanie walut lokalnych i samorządowych (komunalnych)

Kontakt:
Krzysztof Lewandowski
Tel.+48 661 944 727
email: biuro@niss.org.pl

 

 

 

Małe elektrownie wodne (MEW) mew

 • Konsultacje
 • Analizy
 • Biznes-plany
 • Wdrożenia

Kontakt:
Jan Bocian
Tel.+48 608 058 259
email: biuro@niss.org.pl

 

 

Ewaluacja struktur i stanowisk pracy

 • Optymalizacja struktury firmy – antropocentryczne i humanistyczne podejście do tzw. „zarządzania zasobami ludzkimi”
  – dopasowanie struktury do ludzi, zamiast dopasowywania ludzi do struktury
 • Projektowanie struktury kompetencji
 • Merytoryczne i osobowościowe profilowanie stanowisk pracy

Kontakt:
Maciej Węgrzyn
Tel.+48 607 429 741
email: biuro@niss.org.pl

 10,970 total views,  2 views today