NISS PYTA – kandydaci opowiadają

Szanowni Państwo, Szanowni Kandydaci!

Polski nie stać już na prezydenta:

– który będzie tylko notariuszem jakiej partii,

– który będzie wspierał obce, nie polskie interesy

Polski i Polaków nie stać również na prezydenta, który tylko nie będzie szkodził!


Prezydent 2020 musi działać i być aktywny. Powinien wspierać i chronić co najmniej pięć obszarów:

– polskie zasoby

– polską ziemię

– polski pieniądz

– zdrowie i bezpieczeństwo Polaków.

Narodowy Instytut Studiów Strategicznych warunkuje swoje poparcie dla kandydata na prezydenta od tego, czy będzie realizował powyższe cele oraz od odpowiedzi na poniższe 4 pytania., które przygotował ekspert Instytutu Piotr Robert Jankowski.

 1. Czy uważa Pan, że zyski z tworzenia pieniądza w postaci oprocentowanego długu, dla obsługi realnej gospodarki (tzw. seniorat), powinny pozostać w rękach prywatnego sektora bankowego? (W Instytucie obliczamy, że generuje to roczne straty na poziomie ok. 200 mld zł?)

  Jeśli chce Pan zachować ten stan rzeczy – to proszę o wyjaśnienie dlaczego?

 2. Czy też zyski te (seniorat) powinny zostać uspołecznione, aby zapewnić uczciwość i symetrię stosunków społeczno – gospodarczych w imię zasady dobra wspólnego, czyli pierwotnego znaczenia pojęcia Rzeczpospolita?

  Jeśli tak – to proszę o wyjaśnić jaką ma Pan koncepcję ich uspołecznienia?

 3. Czy zasoby naturalne Polski (głównie surowce) powinny znajdować się pod szczególną ochroną państwa jako strażnika wspólnego majątku narodowego obywateli, którzy powinni odnosić z niego korzyści?

 4. Czy korporacje zagraniczne i kapitał międzynarodowy jest neutralny politycznie i czy można owe korporacje traktować jak zwykłe przedsiębiorstwo, czy też raczej jak obce quasipaństwo, o własnych kosmopolitycznych (globalnych) interesach najczęściej sprzecznych z interesami państwa i narodu polskiego?

1 Komentarz

 1. Nie ma dzisiaj idealnego kandydata, który powstrzyma wyprzedaż Polski, bo i też uprawnień dostatecznych do tego celu nie ma prezydent III RP. Ze wszystkich kandydatów najlepszy jest Krzysztof Bosak. Teraz jest zbiórka podpisów na listach poparcia, potem wybory. Czas na zastanawianie się już mieliśmy, teraz się trzeba sprężyć,
  zebrac wymaganą ilość podpisow i wybrać Krzysztofa. Ktokolwiek teraz by wszedł w charakterze królika z kapelusza, to będzie kolejna wydmuszka służb, a nie żaden wymarzony kandydat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*