NISS PYTA – kandydaci opowiadają

Szanowni Państwo, Szanowni Kandydaci!

Polski nie stać już na prezydenta:

– który będzie tylko notariuszem jakiej partii,

– który będzie wspierał obce, nie polskie interesy

Polski i Polaków nie stać również na prezydenta, który tylko nie będzie szkodził!


Prezydent 2020 musi działać i być aktywny. Powinien wspierać i chronić co najmniej pięć obszarów:

– polskie zasoby

– polską ziemię

– polski pieniądz

– zdrowie i bezpieczeństwo Polaków.

Narodowy Instytut Studiów Strategicznych warunkuje swoje poparcie dla kandydata na prezydenta od tego, czy będzie realizował powyższe cele oraz od odpowiedzi na poniższe 4 pytania., które przygotował ekspert Instytutu Piotr Robert Jankowski.

  1. Czy uważa Pan, że zyski z tworzenia pieniądza w postaci oprocentowanego długu, dla obsługi realnej gospodarki (tzw. seniorat), powinny pozostać w rękach prywatnego sektora bankowego? (W Instytucie obliczamy, że generuje to roczne straty na poziomie ok. 200 mld zł?)

    Jeśli chce Pan zachować ten stan rzeczy – to proszę o wyjaśnienie dlaczego?

  2. Czy też zyski te (seniorat) powinny zostać uspołecznione, aby zapewnić uczciwość i symetrię stosunków społeczno – gospodarczych w imię zasady dobra wspólnego, czyli pierwotnego znaczenia pojęcia Rzeczpospolita?

    Jeśli tak – to proszę o wyjaśnić jaką ma Pan koncepcję ich uspołecznienia?

  3. Czy zasoby naturalne Polski (głównie surowce) powinny znajdować się pod szczególną ochroną państwa jako strażnika wspólnego majątku narodowego obywateli, którzy powinni odnosić z niego korzyści?

  4. Czy korporacje zagraniczne i kapitał międzynarodowy jest neutralny politycznie i czy można owe korporacje traktować jak zwykłe przedsiębiorstwo, czy też raczej jak obce quasipaństwo, o własnych kosmopolitycznych (globalnych) interesach najczęściej sprzecznych z interesami państwa i narodu polskiego?

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.