Największa prywatyzacja to prywatyzacja pieniądza.

Publikujemy znakomity wywiad, który przeprowadził red. Mirosław Chandrała z ekspertem Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych, Piotrem Robertem Jankowskim na temat prywatyzacji pieniądza oraz o skumulowanych odsetkach bankowych podrażających wszystkie produkty i usługi.

1 Komentarz

  1. UWAGA:

    Wysłuchaj i udostępnij

    Gdy dokona się prywatyzacja pieniądza poprzez zmianę konstytucji zatrzyma się drenaż pieniędzy z Polski oraz zmniejszy się cena usług i towarów o minium odsetki ustawowe a max o sume odsetk kredytowych!

    Marek Leskiewicz
    Radny Miasta Otwocka

1 Trackback / Pingback

  1. Największa prywatyzacja to prywatyzacja pieniądza. Wywiad z Piotrem Jankowskim. – Fundacja Jesteśmy Zmianą

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*