Komunikat

Zostaliśmy oszukani przez tych, którzy zapewniają o swojej wiarygodności. Rozmowy nasze były pozorowane i miały na celu wyłącznie zneutralizowanie nas przez wyborami 12.07.2020, abyśmy nie podejmowali żadnych akcji protestacyjnych.

20.07.2020

KOMUNIKAT

GRUPY NIEKONCESJONOWANYCH DZIAŁACZY OPOZYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ – ANTYKOMUNISTYCZNEJ

W LATACH  70-80-tych XX WIEKU.

W styczniu 2020 r. na spotkaniu w Warszawie w imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych które było

organizatorem spotkania i innych Organizacji i Stowarzyszeń przedstawione zostały wnioski

do noweli ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej…

Nasze kolejne kroki to:
1. uruchomienie strony internetowej i publikacja informacji także na facebooku,
2. spotkanie w Urzędzie Kombatantów,
3. pikieta w Warszawie,
4. apel do Premiera,
5. list otwarty do Prezydenta,
6. informacje do mediów, parlamentarzystów, władz.

Nałożoną na nas – przez wpływowe osoby – medialną zmowę milczenia przerwał Nasz Dziennik. Różnorodne nasze działania doprowadziły do dwukrotnego spotkania w kancelarii Premiera 4 i 30 czerwca br. Stronie rządowej przedstawiona została sytuacja osób represjonowanych i wieloletnie nasze starania w celu poprawy bytu osób represjonowanych zasłużonych dla niepodległości. Przekazana została również informacja o projekcie Urzędu Kombatantów zrównania nas z UB/SB-ekami. Stronie rządowej przedłożyliśmy naszych
14 poprawek do ustawy.

Poinformowaliśmy stronę rządową, że oczekujemy,
znowelizowania ustawy która powinna wejść życie na 40-rocznicę podpisania Porozumień Gdańskich
Podkreśliliśmy,że najważniejszym dla nas postulatem jest punkt 1 {Osobom uprawnionym, po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz osobom, które nie wypracowały emerytury a są w wieku emerytalnym, przyznaje się miesięczną emeryturę w wysokości średniej płacy krajowej brutto. Kwota ta ulega aktualizacji przy każdorazowej zmianie wysokości średniej płacy krajowej brutto. Dotyczy osób pobierających emerytury z ZUS lub KRUS i rent. Świadczenia wolne są od zajęcia komorniczego i windykacji (dot. ok. 9 tys. osób, która to liczba będzie malała)} … ten pierwszy punkt powinien zostać zatwierdzony w ramach najbliższej debaty sejmowej w dn. 22-24 lipca 2020 r – w procedurze uproszczonej – do realizacji przed 40-tą rocznicą Porozumień Sierpniowych.

Podczas tych dwóch spotkań zapewniano nas o dobrej woli i kolejnych spotkaniach,
aby znowelizowana ustawa mogła wejść w życie w rocznicę powstania „Solidarności”.
W otrzymanym sms-ie w dniu 17 lipca 2020 r. o godz. 1417 (po wyborach prezydenckich!) minister K. Kubów napisał, „żeby móc poważnie Państwa potraktować musi być gotowy projekt taki o którym będę upoważniony rozmawiać a nie jakieś propozycje które nie są zatwierdzone”
Z powyższego SMS-a jednoznacznie wynika, iż w Kancelarii Premiera M.Morawieckiego, Biuro Legislacyjne nie przygotowało uchwały dotyczącej naszego postulatu nr.1 i takowej nie ma w porządku Obrad Sejmu w dniach 22-24 lipca 2020 r.

Zatem, zostaliśmy oszukani przez tych, którzy zapewniają o swojej wiarygodności. Rozmowy nasze były pozorowane i miały na celu wyłącznie zneutralizowanie nas przez wyborami 12.07.2020, abyśmy nie podejmowali żadnych akcji protestacyjnych.
Zapewniamy jednakże, że tak jak w ramach pikiety przez Pałacem Prezydenckim w dniu 5.03.2020 popieraliśmy Pana Prezydenta Andrzeja Dudę jednoznacznie brzmiącym banerem, tak i tym razem jednoznacznie staliśmy za prezydenturą Andrzeja Dudy, masowo namawiając na oddanie głosu na jego osobę.

Przystępując do rozmów, z naszej strony było całkowite zaufanie do strony rządowej, że wreszcie z 31-lenim opóźnieniem pochylili się nad sprawą zadośćuczynienia grupie działaczy niepodległościowych (antykomunistów), którzy w stosownych czasach „zachowali się jak trzeba”, pokonując strach i ryzyko wobec uzbrojonych i bezwzględnych zdrajców-oprawców, poświęcając rodziny, pracę zawodową, kariery, czas i pieniądze, cierpiąc więzienie, internowanie, wypędzenie z kraju.

Niestety spotkało nas niezwykle bolesne rozczarowanie z powodu cynizmu przedstawicieli dzisiejszej władzy, zdawać by się mogło, że naszej, ale czas dowiódł, że strona rządowa „nie zachowała się jak trzeba” a ci – umocowani przez Pana Premiera Mateusz Morawieckiego – przedstawiciele, nie są zainteresowani naszym losem i nie spełnia pokładanej w nich nadziej na zadośćuczynienie w 40-tą rocznicę Porozumień Gdańskich coraz mniej licznej grupie działaczy antykomunistycznych.
Cześć i chwała niekoncesjonowanym działaczom niepodległościowym, a hańba koncesjonowanym i oszustom!
Stronę rządowa reprezentowali: szef gabinetu politycznego Premiera min. Krzysztof Kubów, w-ce min. Rodziny, Pracy i polityki Społecznej min. Stanisław Szwed, doradca Premiera Małgorzata Zwiercan i zaproszony przez nas poseł PiS Jacek Kurzępa.

W podpisie:
Alina Cybula-Borowińska, Wojciech Dobrzyński, Andrzej Dombrowicz,

Barbara Kądziela, Jerzy Kowalski, Janusz Olewiński, Eugeniusz Szostak.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*