Kilka wskazówek dla NBP, czyli – jak jest, a jak być powinno?

Teoria ekonomii stoi dziś ponownie wobec konieczności identyfikacji i opisu czynników oddziałujących na proces tworzenia produktów, a jednocześnie powinna na nowo przebadać procesy podziału wytworzonych dóbr, mechanizmy i kryteria tego podziału, ich wpływ na kierunek i dynamikę zmian gospodarczych, a także społecznych i politycznych. Rola pieniądza we współczesnej globalnej gospodarce gwałtownie wzrosła. Jeśli tak, to z tym większą uwagą przeanalizować należy jak funkcjonują instytucje i ludzie, którzy pieniądz kreują.

1 Komentarz

  1. Dziękuję za ten artykuł. Nie jestem finansistą więc nie potrafię ocenić merytorycznej poprawności przytoczonych argumentów, ale na tzw. wyczucie zgadzam się z tezami autora. Jako praktyk zarządzania w projektach przemysłowych dobrze znam problemy finansowania dłużnego projektów, a właściwe braku polskich źródeł takiego finansowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*