Kategoria: Polecane

Dwuwalutowość – krokiem ku wolności, dobrotyce i etykonomii

Dobrotyka to stworzenie warunków, aby człowiekowi towarzyszyło trwałe i powszechne poczucie dostatku, stabilizacji i dobrobytu, nieskrępowanego rozwoju, możliwości korzystania z darów natury, rozwoju świadomości, kreatywności, dążenia do dobra, piękna, szczęścia i pomyślności, którym towarzyszy poczucie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Korzenie dobrotyki sięgają inspiracji pierwotnym znaczeniem słowa władza, czyli społeczności zorganizowanej poprzez ład i harmonię.

Akt ustanowienia Polskiego Państwa Narodowego, Odezwa do Narodu Polskiego i Mała Konstytucja

Zgodnie z przynależnym mi prawem naturalnym do wolności, prawami człowieka, Deklaracją ONZ o prawach ludności rdzennych, w tym do wolnej, niezależnej Ojczyzny, zgodnie z własną wolą, Wolą Narodu Polskiego, stwierdzam własnym podpisem ustanowienie Polskiego Państwa Narodowego jako wspólnotę Polaków na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Jedwabne – 81 lat po… Żądamy ekshumacji. Czekamy na prawdę.

Od wielu już lat Polskę toczy rak antypolonizmu. Polakom przypisuje się czyny i zbrodnie, których nie popełnili. Z niskich, merkantylnych pobudek, zwanych potocznie przedsiębiorstwem holokaust, środowiska żydowskie oczerniają na forum międzynarodowym Polskę i Polaków, najbardziej bohaterski kraj, bohaterskich ludzi, w czasie II wojny światowej.

Koncepcja zdrowego pieniądza. Wywiad z NISS dla „Czasu Solidarności”

„…Wypowiadam się dla czytelników Czasu Solidarność, dla których pewnie jest oczywistością, że pieniądz powinien służyć człowiekowi i jemu przynosić korzyści – niestety tak nie jest. Trzeba pamiętać, że pieniądz jest najbardziej powszechnym dobrem, za chwilę to wytłumaczę, ale jednocześnie najmniej znanym. Wszyscy się nim posługują, ale tak naprawdę nie wiedzą skąd on się bierze?…”

Ostatni rozbior Polski. Społeczna akcja inwentaryzacji złóż.

Bezczelna grabież naszych bogactw naturalnych, naszej ziemi, wód pitnych, wód leczniczych, degradacja lasów, trucie wód powierzchniowych, nieodwracalne zniszczenie gleb, zawłaszczenie gruntów dotychczasowych właścicieli. Po raz kolejny jest to napaść na nasz majątek, naszą suwerenność na nasze prawa i wolności. Zagrożony jest każdy z nas, zagrożona jest Polska. Musimy się zmobilizować i nie dopuścić do tego. Odzyskajmy nasze państwo jako wspólnotę. Korporacje rządzące Polską nie są rządem Polaków.

Globalni szaleńcy! Prowokacja warszawska.

Do naszej redakcji przesłano komunikat. Uznając go za bardzo ważny publikujemy go na naszej stronie. Poniżej krótki nasz komentarz.

PRZESŁANIE Arcybiskupa Carlo Maria Viganò

Administracja Bidena, NATO i UE celowo prowokują Rosję, utrzymując sytuację oczywistej nierównowagi, po to, aby uniemożliwić jakiekolwiek próby pokojowego rozwiązania kryzysu ukraińskiego. To pułapka zastawiona zarówno na Rosję, jak i na Ukrainę, wykorzystująca oba te kraje, aby umożliwić globalistom realizację ich zbrodniczego planu.

Beneficjenci rzeczywiści wojny rosyjsko – ukraińskiej

Gdy ni stąd ni zowąd, wbrew przewidywaniom wielu analityków, wybucha wojna* (konflikt zbrojny) to najpierw należy się przyjrzeć komu na tej wojnie zależało i kto jest lub będzie jej rzeczywistym beneficjentem?

Gazeta BEZ CENZURY. Husar na czasy pandemii i wojny.

Nowa gazeta „Bez cenzury” w nakładzie 100 tyś. egzemplarzy jest wydawnictwem niezależnym, wolnym od cenzury i wpływów, a w niej artykuł na temat Husara, środka transakcyjnego (pieniądza) który wyzwoli Polaków i ochroni ich przed ubóstwem. Husar na trudne czasy pandemii, braku gotówki w bankomatach i wojny.

Opatentowana sekwencja 19 nukleotydów w … SARS-Cov-2

Streszczenie

W genomie wirusa SARS-Cov-2 wykryto sekwencję 19 nukleotydów, kodującą tak zwany „obszar cięcia furny” (Furin cleavage site – FCS), która została w 2016 r. zgłoszona do patentu przez… Moderna Inc.

Naukowcy z USA, Indii i Szwajcarii, którzy wspólnie napisali pracę „MSH3 Homology and Potential Recombination Link to SARS-CoV-2 Furin Cleavage Site” twierdzą, że naturalne wejście tej sekwencji do genomu jakiegoś wcześniejszego, nietoperzowego koronawirusa w pośrednim organizmie jest mało prawdopodobne.

Jak tłumaczy Dr Mobeen, nad-ekspresja (nadprodukcja) białka MSH3 kodowanego przez podejrzany fragment RNA wirusa może prowadzić do zwiększonego ryzyka nowotworów. Dotyczy to także szczepionek mRNA. Novavac nie niesie tego zagrożenia.

Sprawa kodowania FCS przez RNA SARS-Cov-2 nie jest nowa, patrz:
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_lab_leak_theory#Furin_cleavage_site – pierwsza wersja 2021.02
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8373617/ – opublikowano 2021.08.19
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7836551/ – opublikowano 2020.12.09

Nowy jest jednak fakt identyfikacji i stwierdzenia pełnej zgodności aż 19 nukleotydów z opatentowaną sekwencją, podczas gdy krytyka „teorii spiskowej” w artykule na Wikipedii mówi o pojawieniu się w SC2 obszaru FCS w postaci dwóch kodonów (6 nukleotydów), co jest oczywiście dużo bardziej prawdopodobne w wyniku przypadkowej, naturalnej mutacji.

Z podsumowania linkowanego artykułu:

Wśród licznych różnic pochodzących od punktowych mutacji między SARS-CoV-2 a koronawirusem RaTG13 atakującym nietoperze, tylko 12-nukleotydowy obszar cięcia furyny (Furin cleavage site – FCS) przekracza 3 nukleotydy. Przeszukanie bazy BLAST (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi – dopisek od autora wpisu) ujawniło, że 19-nukleotydowa część genomu SARS.Cov2 obejmująca miejsce cięcia furyny jest w 100% komplementarnym dopasowaniem do zastrzeżonej patentem sekwencji zoptymalizowanej pod kątem kodonów, która jest odwrotnym dopełnieniem ludzkiego homologa mutS (MSH3). Odwrotna sekwencja dopełniacza obecna w SARS-CoV-2 może występować losowo (naturalnie), ale należy rozważyć inne możliwości. Rekombinacja u gospodarza pośredniego jest mało prawdopodobnym wyjaśnieniem. Wirusy jednoniciowego RNA, takie jak SARS-CoV-2, wykorzystują matryce RNA o negatywowej nici w zakażonych komórkach, co może prowadzić poprzez rekombinację wyboru kopii z negatywowym RNA SARS-CoV-2, do integracji negatywowej nici MSH3, w tym FCS, do genomu wirusa. W każdym razie, obecność sekwencji RNA o długości 19 nukleotydów, w tym FCS o 100% identyczności z odwrotnym komplementem mRNA MSH3, jest bardzo nietypowa i wymaga dalszych badań.

 

Źródła

Dla tych, którzy zrozumieją po angielsku, językiem naukowym:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fviro.2022.834808/full

Niżej – omówienie popularno-naukowe:

 

534 total views, 1 views today