Jak odzyskać podmiotowość elektoratu w każdych wyborach?

Prezentacja koncepcji i debata na temat inicjatywy 1polska.pl dotyczącej, standardów i tworzenia list wyborczych, społecznych komitetów oraz prawyborów. Prezentacja została przedstawiona przez Wojciecha Dobrzyńskiego (NISS),  na corocznej kwietniowej konferencji wolnościowców na zaproszenie Prezesa PAFERE.

1 Komentarz

 1. RUCH SPOŁECZNY.
  Metody działania.
  Od czego powinna się zacząć budowa Ruchu Społecznego?
  Przede wszystkim od integracji wszystkich środowisk anty systemowych oraz otwarcie się na wszystkich pozostałych obywateli. Nie opluwanie się wzajemnie ale edukowanie, pokazywanie, że większość odnajdzie swoje godne miejsce w obudowanej Rzeczypospolitej. Naszym prawdziwym przeciwnikiem jest te kilka tysięcy osób, które zdradziły, okradały Polskę i Naród a zadaniem odsunięcie ich od władzy. Przeciwnikami nie są ci, którzy na nich głosowali z różnych powodów: z głupoty, nie wiedzy czy byli zmanipulowani lub skorumpowani przez system. Trzeba im dać szansę odkupienia i przyłączenia się do nowego. To jest ponad 40% Polaków.
  Naszą Racją Stanu i Interesem Narodowym jest jedność narodowa Polaków przy różnorodności światopoglądowej i wolności, ograniczanej tylko wtedy, gdy ogranicza wolność innego człowieka lub narusza ważny Interes Narodowy.
  Należy odbudować u niektórych Polaków, wykastrowany przez system, narodowy instynkt samozachowawczy.
  Musimy tworzyć Ruch Społeczny nie partię. Ruch Społeczny zorganizowany na zasadach projektowych, to znaczy, przywódca/przywódcy/liderzy wyznaczają główne cele a managerowie je realizują, tworząc zespoły projektowe, projektują etapy, wyznaczają role i obowiązki, egzekwują realizację powierzonych zadań. Taka projektowa konstrukcja sparaliżuje działania agentury w organizacji, która na pewno na którymś z etapów organizacji Ruch, wkradnie się do jego szeregów. Agentura działająca w Polsce dostała jeden rozkaz: Dzielić! Wszędzie tam, gdzie ludzie zaczynają się organizować ma wprowadzać destrukcję. Jedynym skuteczną metodą eliminacji wrogich działań jest projektowe zarządzanie Ruchem Społecznym.
  Oczywiście przywódcy, liderzy są odpowiedzialni również za imponderabilia, wartości moralne, Rację Stanu, które głoszą, i są wzorem ich przestrzegania.
  Menadżer-organizatorzy odpowiedzialni są za dobór odpowiednich narzędzi (np. zarządzenie projektem w metodyce PRINCE 2) , środków i metod dla realizacji wyznaczonych celów. Zapleczem merytorycznym, dla liderów i managerów, powinien być, obecnie tworzony Instytut Studiów Strategicznych 1Polska.pl.
  Dlaczego taka struktura jest tak bardzo ważna?
  Bo daje nam gwarancję sukcesu i chroni przed wpływami agentury.
  (Współpracowałem z wieloma przywódcami i żaden tego nie rozumiał. Wręcz obawiał się delegować zadania i obowiązki, bo myślał, że w ten sposób traci władzę w organizacji.
  A było wręcz odwrotnie. Traci się władze w organizacji… Przez władzę w organizacji rozumiem – zdolności osiągania celów, które przywódca wyznaczył organizacji. Tak wiec traci się władzę w organizacji, gdy zamiast menadżerów tworzą się dwory, koterie, wyznawcy i wielbiciele przywódcy. To jest znakomite pole do miękkiego działania agentury. Działanie miękkie to wszystkiego rodzaju intrygi, waśnie i działania destrukcyjne mające na celu dezintegrację organizacji. Agent judzi, odwraca uwagę od istotnych celów, oferuję atrakcyjną (np. finansową) alternatywę sprzeczną z interesami organizacji. Agent nie angażuje się w konkretne działania, na ogół jest ich tylko krytycznym recenzentem, nie wydaje z siebie żadnych pozytywnych owoców. Po owocach ich poznacie. W przypadku agentury, po ich braku.)
  Przy konstrukcji projektowej – przywódca i menadżerowie – agencji nie mają szans, bo menadżerowie zdeterminowani na osiągniecie celu, eliminują z organizacji działania bezowocne, bez względu na to czy wynikają z głupoty czy złej woli. Bo realizacja celu jest ich priorytetem.
  Ruch Społeczny stanie się dopiero wtedy groźna dla obecnego obozu władzy, gdy zacznie skutecznie realizować swoje cele.
  Z całym szacunkiem do działań ideowych, odczytów, stron internetowych, wieców i manifestacji, one władzy nie zagrażają, a nawet ją legitymizują.
  Ta władza pokazuje, jaka to jest demokratyczna, że pozwala na siebie mówić takie okropne rzeczy.
  Strona internetowa, postulaty, nawet reprezentacji, jeśli nie przerodzą się w realny byt, to jest to wszystko, przez obecną władzę, traktowane jako wentyl bezpieczeństwa, koncesjonowana opozycja.
  Dopiero działania, realizacja głoszonych celów, te owoce są groźne dla tej władzy i to one mogą te władzę skutecznie usunąć.
  Teraz stoi przed nami zadanie, powołania sprawnej struktury i menadżerów realizujących poszczególne, wyznaczone przez przywódców i zaakceptowane przez większość cele.
  Jeśli ten projekt, zrealizujemy profesjonalnie, według powyższych zasad, to sukces murowany. A sukces to zrealizowane cele, które przywrócą godność Państwu i dobrobyt polskiemu Obywatelowi.
  Aby osiągnąć ten cel, niezbędnym jest zbudowanie, przed jesiennymi wyborami samorządowymi a później parlamentarnymi, Społecznego Komitetu Wyborczego wraz listą wyborczą utworzoną z osób deklarujących nasze postulaty a wyłonionych w prawyborach, na przykład przy pomocy narzędzia znajdującego się na stronie internetowej 1Polska.pl.
  Tylko tak utworzony Komitet Społeczny i tak wyłoniona lista wyborcza, będą wiarygodne dla wyborców.
  Tylko taką listę będzie można wiarygodnie przeciwstawić lisom partyjniackim.
  Tylko taka lista będzie stanowiła wiarygodną alternatywę dla tego zgniłego sytemu afer, korupcji i bezprawia.
  Tylko taka lista jest w stanie zmobilizować ten prawie 50% elektorat, ignorujący wszelkie wybory.
  Tylko taka lista może uzyskać poparcie społeczne, które da upragnioną większość konstytucyjną i da realną szansę dokonania pozytywnych zmian w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*