Uwłaszczenie Polaków na złożach naturalnych – projekt NISS

Podstawową kategorią suwerennej polityki powinno być dobro wspólne. Posiada ono trzy cechy:

– należy do narodu,

– służy narodowi i

– przynosi korzyści narodowi.

Bez tych cech, polityka nie jest suwerenna.

Fundamentami dobra wspólnego są: pieniądz i zasoby naturalne. Dlatego korzyści z emisji pieniądza i wydobycia, przetwarzania oraz sprzedaży zasobów powinny należeć do narodu.

Na straży realizacji tej zasady powinien stać bank centralny jako współwłasność Polaków. Narodowy Bank Polski powinien wypłacać obywatelom dywidendę wynikającą z tej współwłasności. Wymienialność narodowej waluty powinna być zabezpieczona przetworzonymi zasobami w postaci energii, a emisja opierać się na parytecie gospodarczym.

Narodowa waluta ma być pełnowartościowa, czyli w całości wymienialna na gotówkę. W chwili obecnej prywatny pieniądz dłużny jest zobowiązaniem i żądanie wypłaty 5 – 7% tzw. depozytów skutkowałoby bankructwem systemu, który w istocie jest piramidą finansową żyrowaną przez państwo w imię interesów międzynarodowych korporacji finansowych. Jedynie NBP może mieć prawo tworzenia i niszczenia pieniądza!

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*