Ewaluacja stanowisk

Studia strategiczne naszego Instytutu mają utrwalić polską przedsiębiorczość jako narodową cechę przywódczą i jako podstawę dobrobytu naszego kraju. Ale to Wy zrealizujecie ten zamiar w swojej firmie i zachęcicie konkurencję do podjęcia wyścigu, w którym nie ma przegranych, na amerykańskiej zasadzie „win- win”, gdzie obie strony wygrywają.

 

Kontakt:
Maciej Węgrzyn
Tel.+48 607 429 741
email: biuro@niss.org.pl

 

Korzyści z zastosowania projektu : Ewaluacja stanowisk pracy.

Realizując nasz projekt Zamawiający uzyska informacje na temat możliwości usprawnienia procesu produkcji lub wykonywania usługi. Dzięki niemu otrzyma obraz jak powstają decyzję w przedsiębiorstwie i jakimi cechami powinni się odznaczać ludzie, którzy te decyzje podejmują.

Utworzone przez nas profile charakterologiczne umożliwią prawidłowy dobór ludzi potrzebnych do prawidłowego wypełnienia wyznaczonych zadań.

Właściwy sposób przekazywania informacji o stanie produkcji i stanie zasobów do ośrodka decyzyjnego i porównywanie z przeznaczeniem i celami przedsiębiorstwa pozwoli na uniknięcie przestojów i awarii z powodu błędów
i pomyłek powodowanych niewłaściwym doborem pracowników.

Korzyści dla zamawiającego pojawiają się już w trakcie realizacji projektu (sic!)

 

 

 

Projekt ewaluacji stanowisk

kosztorys roboczy przedsięwzięcia

Etapy działania:

 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa (Draft of Enterprise)

Ustalenie danych o przedsiębiorstwie:

 1. branża,

 2. dane statystyczne takie jak: liczbę zatrudnionych, kontrahenci, (klienci, dostawcy),

 3. perspektywy rozwojowe, obroty, konkurenci.

Przewidywany czas pracy: 10 godzin pracy eksperta, 10 godzin prac pomocniczych.*

 1. Szczególne cechy przedsiębiorstwa (Pecularity of Enterprise)

 1. Określenie celów przedsiębiorstwa, w tym cel główny i cele pomocnicze.

Przewidywany czas pracy: 10 godzin w pracy eksperta i 10 godzin pracy pomocniczej, w tym 2 razy po 2 spotkania z kierownictwem zakładu, w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

 1. Obszar zasilania w informacje (Gate Data)

 1. ustalenie jakie informacje przychodzą do przedsiębiorstwa i skąd są pobierane, gdzie trafiają,

 2. kształtowanie wrażeń: jak informacje są kondensowanie w postaci wrażenia o sytuacji

i jak kojarzone są z innymi wyrażeniami oraz z innymi informacjami tworząc wrażenia sytuacji,

 1. ustalenie wyobrażenia o sytuacji zewnętrznej,

 2. ustalenie emocji powstałych w firmie,

 3. skojarzenie emocji z celami firmy,

 4. wypracowanie refleksji,

 5. wypracowanie wyobrażenia o decyzjach,

 6. wydanie decyzji informacyjnej w stronę efektora działającego na otoczenie.

 1. Obszar energetyczny (Energy Data)

 1. obszary zasilania w środki materialne (pieniądze) i obszar zasilania w surowce i półprodukty,

 2. przetwarzanie zasilania, półprodukty i podawanie informacji o produkcji do obszaru centralnego celem wypracowania refleksji polegającej na porównaniu produkcji (działalności) z celami przedsiębiorstwa,

 3. przekazanie informacji o zgodności lub niezgodności celów z bieżącą produkcją,

 4. wytworzenie produktu i wysyłka do sprzedaży.

Każdy z tych obszarów wymaga od 4 do 12 godzin pracy eksperta i od 4 do 12 godzin pracy pomocniczej.

 1. Oddziaływania na otoczenie

 1. jak działa nasz efektor, czyli w jaki sposób produkty trafiają do klienta.

Łączny czas pracy to 40 do 120 godzin pracy eksperta i tyle samo pracy pomocniczej.

 1. Marketingowe oddziaływania na otoczenie.

 1. w jaki sposób reklamowany jest produkt,

 2. w jaki sposób przesyłany,

 3. czy sposób przesyłania jest zgodny z reklamowanymi parametrami

Wymagany czas pracy to około 20 godzin pracy eksperta i 20 godzin pracy pomocniczej.

 1. Content marketing czyli określenie strefy docelowej marki i wywołanie zadowolenia klienta z oferty i produktu.

 1. diagnoza rynku,

 2. podział rynku na segmenty według charakteru klienta. Parametry charakteru: energetyczne, dynamiczne, podatność, tolerancję oraz parametry intelektualne.

Czas pracy to 20 godzin pracy eksperta i 20 godzin pracy pomocniczej.

 1. Uzyskiwania informacji zwrotnej (back data) – (marketing 4.0).

 1. w formie pieniędzy i formie wiadomości o tym, czy produkt jest używany i w jaki sposób,

 2. czy używany jest zgodnie z przeznaczeniem, czy niezgodnie z przeznaczeniem (powiedzmy zabawki mogą być szkodliwe dla zdrowia, a urządzenia sportowe, np łuki, mogą być używane jako broń)

Badanie to 20 godzin pracy eksperta, 20 godzin prac pomocniczych.**

*Godzina pracy eksperta to 186 zł, godzina pracy pomocniczej 55 zł

**W szkicu początkowym należy określić ilość godzin przeznaczonych na poszczególne fragmenty przedsięwzięcia, a także uzyskać zgodę zamawiającego na zakres przedsięwzięć. Zamawiający określi jakie dokumenty posiada, jakie dokumenty może udostępnić i w jakie badacze mogą mieć wgląd. Dokumenty udostępniane są bez prawa ich wynoszenia poza zakład, nielegalnego kopiowania i wykorzystywania komercyjnego, zwłaszcza przeciwko Zamawiającemu.

Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzenia badania lekarskiego dla pracowników w zakresie:

 1. veloergometrii (jaką moc pracownik może uzyskać w wysiłku fizycznym),

 2. spirometrii (jaką pracownik ma pojemność płuc)

 3. badania krwi (zwłaszcza poziom fosforu oraz poziom fosfatazy alkalicznej).

Badania te są włączone profilaktyczne i obciążają Zamawiającego.

Liczba godzin przeznaczonych na poszczególne zadania zależy od wielkości przedsiębiorstwa, jego obrotów, a także od tego, jakie dokumenty firma posiada i od stopnia skomplikowania oraz ilości celów, jakie przedsiębiorstwo realizuje.

Liczba godzin pracy będzie określona w szkicu badań przedsiębiorstwa. Badania te będą prowadzone w tym zakresie jaki Zamawiający ustalił z wykonawcą w załączniku.

Łączny koszt to 100 do 180 godz. pracy eksperta i 100 do 180 godz. prac pomocniczych co daje 24.100zł do 43.380 zł plus 20% darowizny na rzecz Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych w Warszawie.

Sporządził: Maciej Węgrzyn, 10.10.2016.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

 222 total views,  1 views today