Dziesięć zaktualizowanych przykazań dla elit

Tolerancja dla świata, w którym 850 mil głoduje, gdzie co roku 6 mil. dzieci, gdzie naturalne bogactwa są niszczone dla zysku nieodpowiedzialnych korporacji, musi przestać istnieć. Wyobraziliśmy sobie zaktualizowaną wersję 10 Przykazań, bo świat się zmienił. Nie wystarczy, abyśmy nie zabijali, nie kradli ani nie pożądali żony sąsiadów, obecnie brakuje czegoś bardzo istotnego, niezbędnego.

Dziesięć zaktualizowanych przykazań

dla obecnych i przyszłych elit

Profesor Ladislau Dowbor, brazylijski ekonomista pochodzenia polskiego, który parokrotnie odwiedzał Polskę z cyklem wykładów, sformułował 10 zaktualizowanych przykazań dla elit współczesnego świata, które przesłał na adres Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych. Uznając, że jest to ważna inicjatywa, kolejnego apelu do elit świata o opamiętanie i powrót do etyki cywilizacji łacińskiej, postanowiliśmy przetłumaczyć i opublikować ten dokument.

Potraktowaliśmy go jednak jak akt prawny, gdzie nie ma praw autorskich i dodaliśmy kluczowe elementy, bez których żadne zasadnicze zmiany nie mogą się powieść. Chodzi głównie o zmianę architektury finansowej i problem technologicznego bezrobocia. Mamy też zastrzeżenia do globalistycznego spojrzenia Profesora na system podatkowy i kwestie klimatyczne. Z oryginalnym dokumentem można zapoznać się na stronie: http://dowbor.org/mural/

                                                                                                                                                                                                           NISS

I.

Nie będziesz korumpował rządów!

Ratowanie publicznego wymiaru państwa:

Jak możemy mieć działające mechanizmy regulacyjne wobec korporacji, jeśli obecnie politycy są wybierani za pieniądze owych korporacji, które mają kontrolować?

Czy nie jest tak, że agencje oceniające ryzyko są opłacane przez tych, którzy stwarzają ryzyko? Czyż nie jest tak, że osoby odpowiedzialne za bank centralny wywodzą się z firm, które podlegają regulacjom tego banku, a następnie wracają do tych firm na intratne stanowiska? Jedną z najbardziej klarownych propozycji zażegnujących obecny kryzys, o której głośno w prawie całym spektrum politycznym, jest potrzeba ograniczenia zdolności korporacji do dyktowania reguł gry.

To liczba ustaw uchwalonych w celu obniżenia podatków od transakcji finansowych, w celu ograniczenia regulacji Banku Centralnego oraz upoważnienia banków do wykonywania wszystkich operacji, spotęgowanych jeszcze o siłę lobby finansowego, powoduje potrzebę przywrócenia władzy regulacyjnej państwa. Oczywisty w tym kontekście jest postulat, by politycy byli wybierani przez obywateli, a nie przez korporacje, które są odhumanizowane i łamią prawa człowieka. Patrz też: Mazzucato, Państwo przedsiębiorcze.

II.

Nie będziesz podawał błędnych danych

Przeprojektowanie systemów rachunkowości:

System rachunkowości musi koncentrować się na celach, do których dążymy. PKB jest fałszywym wskaźnikiem, nie wskazuje na to, co jest produkowane, kto korzysta z produktu i jakim kosztem zasobów naturalnych produkt jest wytwarzany. Jako wzrost PKB liczy się: klęskę żywiołową, wzrost chorób, ograniczenie dostępu do bezpłatnych towarów. Obowiązująca powszechnie księgowość memoriałowa, której filarem jest to, że przewłaszczenie towaru następuje w momencie wystawienia faktury a nie zapłaty, umożliwia grabież towarów i usług. Fałszywymi wskazaniami są wszelkiego rodzaju ratingi, kreowane przez powiązane z interesariuszami firmy.

Musimy ewoluować w kierunku zintegrowanej rachunkowości i księgowości kasowej odzwierciedlającej skuteczność naszych wysiłków, a zwłaszcza alokacji zasobów finansowych, zapewniających rozwój nie tylko opłacalny ekonomicznie, ale także społecznie użyteczny, sprawiedliwy oraz przyjazny dla środowiska i zrównoważony.

Metodologie istnieją, częściowo już stosowane w kilku krajach, sektorach lub pilotażach badawczych. Rozwój międzynarodowych wskaźników, takich jak Wskaźnik Rozwoju Społecznego – HDI, jak Calvert – Hendersen Quality of Life w Stanach Zjednoczonych, propozycja Komisji Stiglitz / Sen / Fitoussi – wszystkie opowiadają się za przeformułowaniem rachunkowości. Przyjęcie we wszystkich miastach świata wskaźników jakości życia, takich jak wskaźniki postępu życia w Jacksonville lub wskaźniki opracowane przez Movimento Nossa São Paulo – stałoby się niezbędne do zmierzenia tego, co naprawdę ważne: zrównoważonego rozwoju, poprawy jakości życia ludności. To coś więcej niż ograniczenie do pomiaru produkcji komercyjnej, tu chodzi o [wynik] efekt dla populacji i planety. Zobacz też: Kate Raworth, Doughnut Economy.

III

Nie popychaj bliźniego swego ku ubóstwu

Dochód podstawowy:

Niektóre rzeczy muszą być dostępne dla wszystkich, to takie proste. Skrajne ubóstwo jest największym dramatem, zarówno z powodu cierpienia, jakie powoduje, jak i z powodu powiązań z dramatem środowiskowym, braku dostępu do informacji i wiedzy, a także deformacji profilu produkcji: biznes nie jest zainteresowany potrzebami tych, którzy nie mają siły nabywczej. Koszty są niewspółmierne w porównaniu z bilionami przekazanymi grupom finansowym czy bankom podczas kryzysu finansowego.

Korzyści etyczne z wprowadzenia dochodu gwarantowanego są ogromne. Trzeba zakończyć ten planetarny skandal, w którym miliony dzieci umierają co roku z głodu z absurdalnych przyczyn; te dzieci nie mają nic wspólnego z naszym bałaganem politycznym i korporacyjnym.

Krótko i średnioterminowe korzyści z prawidłowej redystrybucji pieniądza są duże, ponieważ pieniądze u dołu piramidy natychmiast zwiększają mikro i małą produkcję, działając w sposób antycykliczny, antykryzysowy, jak np. zauważono w polityce społecznej Brazylii. W dłuższej perspektywie dochód podstawowy sprawi, że dzieci z naszego pokolenia, które zostaną porządnie nakarmione, staną się lepszymi uczniami w szkole i będą żyć lepiej, kiedy dorosną. Wpływ na stabilność polityczną i ogólne bezpieczeństwo jest oczywisty. Jest to najlepsza inwestycja finansowa, jaką możemy sobie wyobrazić, a doświadczenia Brazylii, Meksyku i innych krajów dały nam już całą niezbędną wiedzę. Teoria, że biedni zaniechają pracy i aktywności, jeśli otrzymają dochód podstawowy, po prostu zaprzecza faktom: biednym nie brakuje inicjatywy i pomysłów, brakuje im możliwości i środków dla ich realizacji. Zobacz: inequality.org i wiele inny badań. Z pewnością wiemy, co należy zrobić.

IV

Nie pozbawiaj bliźniego swego prawa do zarabiania na życie jego

Gwarancja prawa do życia:

Każda osoba, która chce zarabiać na utrzymanie swojej rodziny, ma prawo do pracy. Na planecie, na której istnieje tyle rzeczy do zrobienia, w tym ratowanie środowiska, absurdem jest powstrzymywanie tylu ludzi od zorganizowanych form produkcji i generowania dochodów. Posiadamy zasoby oraz wiedzę techniczną i organizacyjną, aby zapewnić w każdej wiosce lub mieście dostęp do godnej i użytecznej społecznie pracy. Doświadczenia z Maharashtra (Indie) dowiodły tego w praktyce, podobnie jak liczne doświadczenia brazylijskie i oczywiście Nowy Ład w czasie kryzysu lat 30. XX wieku. Są to inicjatywy, w których wszyscy wygrywają: gmina poprawia podstawowe warunki sanitarne, warunki mieszkaniowe, utrzymanie miast i produkcję żywności w „zielonych pasach”. Rodziny mogą żyć w przyzwoity sposób. Społeczeństwo staje się lepiej zorganizowane i mniej skonfliktowane. Koszty zasiłków dla bezrobotnych zmniejszają się. Rozwiązanie znaleziono w Indii. Zobowiązano władze każdego miasta i wioski do opracowania projektów, które w maksymalny sposób będą zwiększały zatrudnienie. Pożyczane na ten cel lub tworzone w ten sposób pieniądze stanowią inwestycję w poprawę jakości życia i dają doskonały zwrot. Mówiąc bardziej obrazowo, gwarantuje to, że każdy odgrywa rolę w budowaniu rozwoju swojego otoczenia, zwiększa się liczba konsumentów a co za tym idzie popyt. W działalności gospodarczej, oprócz rezultatu produkcyjnego, należy myśleć o zaangażowanej restrukturyzacji społecznej, tworzeniu kapitału społecznego. Połowy przemysłowe w oceanach mogą być bardziej produktywne pod względem wielkości połowów, ale wynik jest katastrofalny, zarówno ze względu na malejące zasoby życia w oceanach, jak i setki milionów ludzi, którzy żyli z tradycyjnej praktyki połowowej a teraz tracą środki utrzymania. Tworzenie miejsc pracy ramach wszelkich inicjatyw gospodarczych musi stać się głównym przedmiotem zainteresowania. Zobacz: Raport MOP, Praca na rzecz lepszej przyszłości.

V

Nie przepracowuj się ani bliźniego swego

Skrócenie godzin pracy:

Palącym problemem współczesnego świat jest technologiczne bezrobocie. Maszyny wypierają człowieka z rynku pracy. Nakłada się na to niewystarczające wykorzystanie potencjału ludzkiego. Jak to widać np. w Brazylii, przy 105 milionach osób aktywnych zawodowo, tylko 33 miliony osób jest formalnie zatrudnionych w sektorze prywatnym i 9 milionów urzędników państwowych. Sektor nieformalny (czarny rynek) jest na poziomie 40% ludzkiego potencjału roboczego. Dużej części społeczeństwa, mimo to „udaje się” przetrwać. Jeśli chodzi o najlepsze miejsca pracy, to ludziom nie żyje się dobrze z powodu nadmiernego obciążenia pracą.

Taka egzystencja nie jest też luksusowa: liczba samobójstw w firmach, w których wyścig o efektywność stał się nieludzki, jest przerażająca. Stres zawodowy staje się epidemią na całej naszej planecie. My musimy podnosić kwestię jakości życia w miejscu pracy jako niezwykle istotną. Konieczna jest więc prawidłowa społeczna redystrybucja obciążenia pracą. Opór rządzących w tej kwestii jest społecznie nieuzasadniony, bo rzeczywistość pokazuje, że wraz z postępem technologicznym procesy produkcyjne stają się mniej pracochłonne, a skrócenie dnia pracy jest nieuniknioną koniecznością.

Nie możemy zmniejszać zatrudnienia i powstrzymywać rozwój nowoczesnego sprzętu i technologii, które przyspieszają masową produkcję dla dużej liczby odbiorców, szczególnie dlatego, że chodzi o zrównoważenie wynagrodzeń, a co za tym idzie popytu, a także zapewnienie miejsc pracy dla wszystkich. Skrócenie dnia roboczego nie zmniejszy dobrobytu ani zamożności populacji, ale przeniesie ją do nowych sektorów, bardziej skoncentrowanych na wykorzystaniu czasu wolnego, z większą liczbą zajęć kulturalnych i rekreacyjnych. Nie potrzebujemy więcej samochodów ani plastiku; potrzebujemy wyższej jakości życia. Patrz: na badania Fundacji New Economics.

VI

Nie będziesz żył dla pieniędzy

Promowanie zmiany stylu życia:

We współczesnym świecie pieniądza dłużnego, pieniądz jest bożkiem, zamiast środkiem transakcyjnym ułatwiającym wymianą dóbr i usług. Pieniądz kreowany z niczego, jednym kliknięciem klawisza komputera, kradnie pracę i jej owoce. Pieniądz nie jest zakotwiczony w potencjale gospodarczym. Prawo do jego emisji i kreacji ma bardzo wąska grupa ludzi czerpiąca olbrzymie zyski z tzw. senioratu czyli różnicy między kosztem wytworzenia pieniądza a jego wartością. Wytworzenie pieniądza elektronicznego praktycznie wiąże się z zerowym kosztem.

Należy uspołecznić pieniądz. Pieniądz musi wrócić do swojej pierwotnej funkcji transakcyjnej. Bogactwem ma być nie ilość posiadanych pieniędzy ale to kim jesteśmy, jaką mamy wiedzę, jak rozwijamy nasze talenty i jak dbamy o przywrócenie ekologii środowisku.

Na Ziemi żyje ok. 7,7 miliarda mieszkańców, z rocznym przyrostem rzędu 80 milionów. Każda rozsądna polityka wiąże się ze stymulowaniem indywidualnych zachowań i kreowaniem kultury konsumpcji. Poszanowanie środowiska, ograniczenie konsumpcji, świadomość zadłużenia, inteligentne wykorzystanie środków transportu, kontrola procesów recyklingu, redukcja odpadów – to w naszym codziennym życiu wiele wyzwań, które wiążą się ze zmianą wartości i postaw w obliczu kwestii ekonomicznych, społecznych i wyzwań środowiskowych.

Podczas przerwy w dostawie energii w Brazylii, przy współpracy mediów, przeprowadzono udaną kampanię informacyjną oraz wprowadzono sankcje za łamanie przepisów ograniczających zużycie energii. Pozwoliło to na ogólną racjonalizację krajowego zużycia energii. Praktycznie każdy zauważył, że można żyć zużywając mnie energii. Przy rozwiązywaniu problemów niezbędne jest nie tylko wprowadzenie odpowiednich przepisów, ale przede wszystkim skuteczny udział mediów. Media naukowe praktycznie przestały istnieć. Wiadomości w obszarach ekonomicznych i politycznych są narracją i dezinformacją, w innych dziedzinach podążają jedynie za mało istotnymi wydarzeniami rozrywkowymi i sensacjami kryminalnymi, kiedy to, czego naprawdę potrzebujemy, to by populacja była dobrze poinformowana o prawdziwych wyzwaniach, przed którymi stoimy. Duża część zmiany indywidualnych zachowań zależy od działań publicznych:

Ludzie nie zostawią samochodu w domu (lub odstąpią od jego zakupu), jeśli nie będzie publicznego transportu; nie będą sprzyjać recyklingowi, jeśli nie będzie odpowiednich systemów zbierania odpadów. Potrzebujemy publicznej polityki zmian indywidualnych zachowań. Zobacz też: Wallace-Wells, The Uninhabitable Earth.

VIII

Nie będziesz opodatkowywał dobrych działań w celu sfinansowania nieściągalnych długów

Racjonalizacja systemu podatkowego:

Należy zweryfikować samą koncepcję tego, w jaki sposób gromadzimy pieniądze publiczne, dla kogo i na co je przeznaczamy. Nie redukcja podatków jest kluczem, ale społecznie sprawiedliwa forma opodatkowania i produktywna alokacja pod względem społecznym i środowiskowym. Opodatkowanie transakcji spekulacyjnych (krajowych lub międzynarodowych) powinno generować fundusze na sfinansowanie szeregu zasadniczych polityk na rzecz równowagi społecznej i środowiskowej. Opodatkowanie bogatych jest obecnie niezbędne, aby zmniejszyć polityczną siłę dynastii ekonomicznych (1% rodzin planety posiada ponad 99% jej majątku). Tu trzeba bardziej radykalnych zmian, ale głównie w obszarze pieniądza, jego emisji i dystrybucji. Podatek od spadków może mieć tu znaczenie dla bardziej zrównoważonych możliwości i szans międzypokoleniowych. Podatek dochodowy powinien uzyskać większą wagę w stosunku do podatków pośrednich, z progresywnością, która pozwala na efektywną redystrybucję dochodów.

Ważne jest, aby pamiętać, że największe fortuny planety w ogóle nie są związane ze wzrostem zdolności produkcyjnych planety, ale ze wzrostem przejęć przedsiębiorstw za pusty wygenerowany z niczego pieniądz. Imperia najbogatszych dążą lub już kontrolują finanse, politykę, media i przywłaszczają sobie zasoby naturalne.

System podatkowy należy przeformułować w sensie antycyklicznym, uprzywilejowując produktywne działania a karać spekulację i lichwę; przeformować w sensie społecznym, ponieważ jest to wysoce postępowe oraz w sensie ochrony środowiska poprzez opodatkowanie emisji toksycznych substancji zanieczyszczających powietrze, a także wykorzystanie nieodnawialnych zasobów naturalnych. Giganci, którzy nie płacą podatków, zagnieżdżając się w rajach podatkowych, powinni zacząć zmieniać swoje zasady lub odejść w niebyt. Zobacz też: Roosevelt Institute, Nowe zasady XXI wieku.

IX

Nie pozbawiaj bliźniego swego wiedzy

Dostęp do wiedzy i zrównoważonych technologii:

Efektywny udział populacji w procesach zrównoważonego rozwoju obejmuje utrzymanie szerokiego i bezpłatnego publicznego dostępu do informacji. Planetarna łączność on line, na którą pozwalają nowe technologie, może stać się drogą do demokracji, równowagi społecznej i zrównoważonego rozwoju. Koszt i korzyść uogólnionej integracji cyfrowej jest po prostu nie do przecenienia. Społeczności z dostępem do informacji są znacznie bardziej upodmiotowione, stają się odpowiedzialne za swój rozwój. Szybkość ekspansji tego rodzaju technologii (ICT) nawet w najbiedniejszych regionach została implementowana przez powszechne stosowanie telefonów komórkowych. Dzięki temu wpływ na zwiększenie produkcji jest ogromny, zwłaszcza dla małych producentów, którzy zaczynają mieć bezpośredni dostęp do różnych rynków, zarówno pod względem zaopatrzenia, jak i własnych produktów, uciekając przed różnorodnymi finansowymi i handlowymi systemami pośrednictwa. Powszechna integracja cyfrowa stanowi potężne otwarcie w procesie niezbędnych obecnie zmian.

Stworzenie sieci internetowych centrów wsparcia technologicznego o dużej kapilarności można zainspirować doświadczeniami Indii, w których centra powstały praktycznie we wszystkich wioskach tego kraju. Jak utrzymuje wielu analityków, musimy zapewnić elastyczność patentów, aby umożliwić powszechny dostęp do informacji dotyczących zmian technologicznych wymaganych przez zrównoważony rozwój. Zobacz: Rifkin, The Zero Marginal Cost Society.

X

Nie pozbawiaj bliźniego swego dostępu do informacji i mediów

Demokratyzacja komunikacji i dostępu do mediów:

Komunikacja (media) są jednymi z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów, które mają zasadniczy wpływ na przekształcenia społeczną. Jesteśmy stale otoczeni róznego rodzaju informacjami i wiadomościami. Nasze dzieci spędzają godziny oglądając kampanie marketingowe. Przemysł komunikacyjny (medialny), kontroluje kraje i społeczności międzynarodowe, stymuluje globalny styl życia, kreuje obsesyjny konsumpcjonizm, jako symbol sukcesu, który z kolei wzmacnia elitarność, nierówność, marnotrawstwo zasobów. Zintegrowany system pozwala połączyć koszty kampanii medialnych i marketingowych z kosztami produkcji produktów, do których zakupu jesteśmy namawiani, natrętnymi reklamami opłacanymi z naszej kieszeni. Korporacje wykorzystują tę drogę do kreowania pozytywnego swojego wizerunku, udając troskliwą empatię. Pasma elektromagnetyczne z którego korzystają media, są naturalnym dobrem publicznym, a dostęp do publicznych, bezpłatnych i inteligentnych informacji dla całej planety jest naszym niezbywalnym prawem. Stopniowo rozszerzając liczne alternatywne formy komunikacji, które pojawiają się na tak wiele sposobów, możemy wprowadzić nową kulturę, kolejną wizję świata, bardziej zróżnicowaną z mniej zakonserwowaną kulturą, pluralizmem zamiast fundamentalizmu religijnego, politycznego lub handlowego. Przeczytaj: The Guardian, The Intercept i wiele innych niezależnych publikacji powszechnie dostępnych.

***

To, co najbardziej daje nam nadzieję, to lawinowe zwielokrotnienie inicjatyw w dziedzinie technologii, lokalnych systemów zarządzania, korzystania z Internetu w celu demokratyzacji wiedzy. Również odkrycia nowych mniej agresywnych form produkcji i bardziej zrównoważonego dostępu do zasobów. W tej dziedzinie Brazylia pokazała, iż rozpoczęcie bardziej godnego życia przez ludzi wykluczonych, zapomnianych tj. dwóch trzecich ludzkości, nie stwarza zagrożenia dla bogatych. W rzeczywistości w zrównoważonym społeczeństwie każdy będzie żył lepiej. Tolerancja dla świata, w którym 850 milionów głoduje, gdzie około 6 milionów dzieci umiera co roku z nonsensownych przyczyn, i gdzie naturalne bogactwa planety są niszczone dla zysku nieodpowiedzialnych korporacji, musi przestać istnieć.

PS: I będziesz szanował nie tylko żonę sąsiada, ale wszystkie kobiety.

Dekalog dla władzy w Polsce

Deklaracja woli Suwerena.

POLAKA, NIEPODLEGŁOŚCIOWCA, PATRIOTY, NARODOWCA, KATOLIKA.

1. Bezwzględnie anulować wirtualne zadłużenie, ten haniebny dług zaciągnięty bez zgody społeczeństwa gdzie Polacy stali się poręczycielami przymusowymi, bo nasze podatki są zabezpieczeniem tych długów.

2. Repolonizować bez odszkodowań cały „sprywatyzowany” majątek w tym bogactwa-surowce bodące już w obcych rękach bez odszkodowań ale za to naliczyć należne kwoty za korzystanie z naszego majątku.

3. Zarządzać i wyegzekwować bilionowe odszkodowanie za ludobójstwa dokonane na narodzie polskim od oprawców: Niemców, Rosjan, Żydów, Ukraińców, Litwinów…

4. Skonfiskować majątki zdrajców odpowiedzialnych za rozkradanie, niszczenie i zadłużanie Polski oraz dokonać rozliczenia wygenerowanych przez nich afer.

5. Przywrócić kare śmierci (jak np. ustawa z 18.O3.1921r.) za powyższe przestępstwa (z możliwością zamiany na bezwzględne dożywocie) i reaktywować kamieniołomy dla tych sprawców. Przywrócić ustawę obowiązującą w II RP.

6. Ujawnić nasze olbrzymie zasoby surowcowe, wykorzystać naszych zdolnych naukowców i ekspertów do ich eksploatacji w celu szybkiego rozwoju Polski.

7. Szeroko dopuścić naszą Polonię do zaangażowania się w losy Ojczyzny, zwłaszcza na polu innowacyjnym, gwarantując im np. 20% miejsc w sejmie i senacie, dokonać repatriacji Polaków ze wschodu, zamiast milionów Ukraińców, Hindusów itp

8. Dokonać lustracji m. in. w sądach, prokuraturze, szkolnictwie, administracji państwowej… Odebrać tytuły ludziom nie godnym; ordery Orła Białego oraz inne odznaczenia państwowe i inne profity. Odsunąć od antypatriotycznemu nauczaniu młodzieży.

9. Usunąć nadużywaną ustawę dot. rasizmu, ksenofobi i antysemityzmu a w to miejsce wprowadzić ustawę surowo karząca za antypolonizm i antykatolicyzm.

10. Nałożyć ogromne kary na „polskojęzyczne media” za wszystkie antypolskie programy i artykuły od 1989 roku.

REALIZACJA CAŁOŚCI ZGODNIE Z ETYKĄ CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ.

Odwrócony dekalog

We współczesnym świcie nie tylko zapanował relatywizm pojęciowy (każdy ma swoją „prawdę”), zinstytucjonalizowane kłamstwo ( w polityce, ekonomii, prawie służącemu korporacjom, historii, medycynie, mediach, reklamie), ale nastąpiło też odwrócenie dekalogu.

1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ

We współczesnym świecie największym bożkiem jest bożek Mamony.

Więcej, ludzie zostali zniewoleni przez pieniądz, cały czas za nim podążają cały czas go pragną. Więcej, wprowadzony został przymus lokowania z trudem zarobionych pieniędzy przez obywateli i ich przedsiębiorstwa w prywatnych korporacjach finansowych (bankach), które zgodnie z dyrektywą bail – in mogą je zawłaszczyć. Pieniądz i jego właściciele skorumpowali państwa i przejęły władzę nad ich obywatelami. Więcej dzisiejszy pieniądz jest fałszywy, bo nie jest miernikiem wartości, gdyż w ciągu dnia, w wyniku notowań giełdowych, wielokrotnie zmienia swoją wartość, każda więc transakcja jest fałszywa.*

* Każdy z nas pamięta ze szkoły, że w Serves pod Paryżem jest Międzynarodowe Biuro Wag i Miar, w którym znajduje się platyno-irydowy wzorzec metra. W 1983 roku jeszcze udoskonalono pomiar i obecnie zatwierdzony przez XVII Generalną Konwencję Miar, metr to odległość, jaką pokonuje światła w próżni w czasie 1/299 792 458 s. Zrobiono to po to, by wartość metra się nie zmieniała. Wyobraźmy sobie, że uf metr jest notowany na giełdzie i w ciągu dnia zmienia swoją wartość kilka razy, raz jest to 90 cm innym razem 120 cm. Wyobraźmy sobie teraz, że budujemy dom z tak zmieniającym się metrem. Dom wyjdzie krzywy i na pewno się zawali. Tak samo się dzieje z gospodarką, która idzie od kryzysu do kryzysu, i tak będzie do puki pieniądz nie przestanie być towarem i nie nadamy mu stałej wartości.

2. NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA, BOGA SWEGO, NADAREMNIE.

We współczesnym świecie powszechnie używa się imienia Boga, ale głównie dla niecnych celów.

W wielu religiach obowiązuje katalog moralny, ale bardzo często w imię Boga dokonuje się aktów terrorystycznych, zagarnia się nie swoje ziemie, wyłudza się nienależne świadczenia. W imię Boga dokonywano i dokonuje się wielu podbojów.

3. PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ.

We współczesnym świecie dzień święty świecimy głównie w galeriach handlowych.

W Polsce korporacje handlowe wymusiły na państwie polskim niewolniczą pracę dla jego obywateli w marketach, nie tylko w niedzielę ale i w Święta.

4.CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ.

We współczesnym świecie czcimy ojca i matkę swoją tylko w dzieciństwie, potem tylko mamonę i fałszywe autorytety.

Wszech obecny konsumpcjonizm niszczy relacje rodzinne, niszczy rodzinne autorytety. Dzieci nie czują się odpowiedzialne za swoich rodziców, ulegają fałszywym autorytetom.

5. NIE ZABIJAJ.

We współczesnym świcie zabijanie jest usprawiedliwione, kiedy chodzi o interesy paliwowo-energetyczne państw (Irak) czy interesy korporacji (Monsanto).

Zabijanie jest penalizowane, gdy dotyczy niewielkiej liczby ludzi, gdy zabijanych jest wiele ludzi to jest to prawo wojenne, interes korporacji lub konieczność dziejowa (globalistyczna idea depopulacji).

6. NIE CUDZOŁÓŻ

We współczesnym świecie istnieje cała pedagogika cudzołóstwa, promowanie zachowań nienormalnych, zwanych poprawnością polityczną lub LGBT.

Jak mąż ma kilka kochanek to jest bohaterem wśród kolegów. W korporacjach w czasie lunchu zapanowała moda niezobowiązującego seksu. Pedagogika cudzołóstwa polega na złej pedagogice rozumienia wolności – róbta co chceta.

https://www.biblionetka.pl/art.aspx?id=19374

7. NIE KRADNIJ.

We współczesnym świecie, państwo okrada swoich obywateli, obywatele okradają swoje państwo.

Państwo, jego biurokracja na usługach korporacji skoncentrowani są na stanowieniu niesprawiedliwego prawa, które ma pozbawić obywateli z jak największej kwoty ciężko zarobionych pieniędzy. Nazywa się to totalitaryzmem fiskalnym. Suma skumulowanych podatków jawnych i ukrytych zbliża się do 80% naszego wynagrodzenia. PIT, VAT, narzuty, opłaty, abonamenty, skumulowane odsetki w towarach i usługach, koncesje, zezwolenia, czynsze, mandaty itp.

8. NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA PRZECIW BLIŹNIEMU SWEMU.

We współczesnym świecie, głównie politycy i media uznały kłamstwo za dokonałem narzędzie walki politycznej i dezawuowania przeciwników.

Dodatkowo kłamstwo to jest bez konsekwencji, nazywane jest narracją lub figurą retoryczną za którą stoi jakaś wyższa prawda. Reklamodawca nie troszczy się o to, że wprowadza w błąd, że naraża czyjeś życie, liczy się tylko permanentny zysk.

9. NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO SWEGO.

Patrz przykazanie 6.

10. ANI ŻADNEJ RZECZY, KTÓRA JEGO JEST.

Patrz przykazanie 7

Drogi czytelniku przejrzyj Dekalog i znajdź swoje przykłady odwracania Dekalogu.

WED

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*