Bojkot wyborów!

Bojkot wyborczy jest wypróbowaną metodą osłabiania władzy w demokracji sterowanej.

Demokracja sterowana to system rządów, w którym istnieje szereg zewnętrznych atrybutów demokracji, ale w praktyce obywatele nie mają wpływu na władzę, a rząd działa w oderwaniu od ich woli. Jest to system oparty na pozorowaniu demokracji i maskowaniu tyranii.

Celem demokracji sterowanej jest:

1. Skłócenie i podzielenie mieszkańców na fikcyjne frakcje, które rzekomo reprezentują interesy różnych grup. Walka toczona pomiędzy frakcjami może mieć charakter pozorowany lub rzeczywisty. Istotne jest to że poszczególne kliki reprezentują wyłącznie własne interesy i mimo rzeczywistych konfliktów razem należą do uprzywilejowanej elity i są zjednoczone wokół zachowania dotychczasowego stanu rzeczy.

2. Odwrócenie uwagi ludzi od złej sytuacji wewnętrznej, zwłaszcza nędzy, korupcji, nepotyzmu, marnotrawstwa, istnienia kastowych podziałów i uprzywilejowanych grup.

3. Odwrócenie uwagi wyborców od aroganckiego i opresyjnego charakteru władzy, a zwłaszcza powiązań i działań o charakterze mafijnym, oczerniania i niszczenia ludzi niewygodnych, cenzury jawnej lub wewnętrznej, monopolu na informacje i media, dyskryminowania osób nieposłusznych, prowadzenia działalności inwigilacyjnej i prowokacji wymierzonej w obywateli, prześladowań i mordów politycznych.

4. Zrzucenia odpowiedzialności za stan państwa na wyborców, którzy wzięli udział w sterowanych wyborach i nie zdają sobie sprawy że ich wynik był w większym lub mniejszym stopniu z góry przesądzony. Wywołanie stanu pogodzenia i rezygnacji wynikającej z przekonania że problem tkwi w wyborcach.

5. Badanie nastrojów ludzi i kosmetyczna modyfikacja powierzchownych cech systemu w odpowiedzi na frustracje i zmieniające się mody polityczne. Wysoka frekwencja w wyborach świadczy o sukcesie w manipulowaniu wyborcami i skłania tyranię do ekspansji i większej arogancji. Wzrost popularności jednych frakcji i spadek innych skłania do czasowego odsuwania w cień niepopularnych ludzi oraz modyfikacji haseł powtarzanych przez propagandę. Klasyczna dyktatura nigdy nie wie jakie są nastroju ludzi, ponieważ jest otoczona przez karierowiczów i pochlebców którzy nie dostarczają wiarygodnych informacji.

Udział w wyborach oznacza przekonanie że w kraju faktycznie panuje demokracja. Co z kolei prowadzi do wniosku zakładającego że za obecną sytuację odpowiadam ja wyborca i reszta obywateli. Taka postawa prowadzi do bierności i frustracji, czyli dokładnie tego co jest celem tyranii. Dlatego kontrolerzy demokracji sterowanej wkładają ogromny wysiłek w zachęcanie ludzi do wzięcia udziału w wyborach. Dzieje się to na takiej samej zasadzie na jakiej oszust nagabuje przechodniów do wzięcia udziału w zaplanowanym przez niego oszustwie. W obydwu przypadkach, im więcej ludzi da się nabrać tym większa korzyść dla oszustów. Z racjonalnego punktu widzenia zmuszanie ludzi do głosowania jest szkodliwe. Wyborca nie interesujący się sprawami publicznymi, nie posiadający poglądów politycznych, nie jest w stanie podjąć przy urnie racjonalnego wyboru, nie jest w stanie karać aferzystów i premiować uczciwych przywódców. Głos takiego wyborcy jest przypadkowy, lub co gorzej, nacechowany przelotnymi emocjami podsuniętymi przez najbardziej namolną machinę propagandy. W demokracji sterowanej nie chodzi jednak o sprawowanie przez wyborców kontroli nad politykami, ale o samo wypchnięcie ludzi do urn. Wynik w większym lub mniejszym stopniu jest z góry ustalony, wybory są szopką dla Ciemnego Ludu. O tym jak ważna dla dyktatury jest frekwencja wyborcza świadczy fakt, że w Ameryce Łacińskiej zdarzały się nawet przypadki rozstrzeliwania ludzi nie posiadających przy sobie zaświadczenia o tym że brali udział w wyborach.

Bojkot nieuczciwych wyborów jest z drugiej strony poważnym ciosem dla tyranii. Jest to równoznaczne z rzuceniem oszustowi w twarz: Wiem że jesteś oszustem i nie będę robił z tobą żadnych interesów. Im mniej ludzi idzie do oszukańczych wyborów tym niepewnej czuje się oligarchia lub dyktator. To z kolei hamuje arogancję, ekspansję władzy państwowej. W skrajnych przypadkach może wzbudzić w oszustach obawę i skłonić do ustępstw lub nawet rezygnacji. PRL został systematycznie zlikwidowany ponieważ komunistyczna dyktatura nie miała poparcia ludności i straciła poparcia Armii Czerwonej. A kluczowym sygnałem pokazującym, że Polacy nie akceptowali władzy było powszechne bojkotowanie komunistycznych wyborów. To dzięki upadkowi ZSRR i bojkotowaniu PZPR system rozluźnił kajdany i zmutował do postaci socjalistycznej oligarchii, gdzie szynka nie jest luksusem, a mordy polityczne stały się wyjątkami zamiast normą.

Najprostszy i najpewniejszy sposób na realne wyrażenie sprzeciwu i podkopanie fundamentów demokracji sterowanej to bojkot wyborów. I na pewno najlepszy początek końca odrażającego systemu III RP …

źródło: https://wolna-polska.pl/wiadomosci/o-bojkocie-wyborczej-komedii-i-apel-sp-anny-walentynowicz-2019-10

Komentarz

Wybory w Polsce i co z tego ?

Kolejny Apel Stowarzyszenia Unum Principium – jak zwykle prosty i niezwykle prawdziwy.

Reakcje na niego jednak powodują,  że trzeba do niego dodać parę słów objaśnienia

Znakomita bowiem większość Czytelników , nie za bardzo radzi sobie ze zrozumieniem pewnych pojęć, które cechuje jedna wspólna cecha jaką jest – głosowanie.

Są to pojęcia: Wybory…Referendum…Plebiscyt….przez większość mylone i zamiennie używane, co prowadzi do całkowitego zamieszania!

Wybory..w znaczeniu politycznym jest to zespół procesów prawno organizacyjnych , które mają na celu wyłonienie reprezentacji danej dużej grupy społecznej, w tym narodowej, której to zadaniem jest pełna i świadoma reprezentacja na zewnątrz, jak i wewnętrzna kontrola i regulacja życia danej społeczności.

Ponieważ w procesie tym wybiera się ludzi, którzy z naszego wyboru i w naszym imieniu będą podejmować za nas decyzje o wadze obejmującej całokształt życia całego narodu, włącznie z decyzjami o życiu i śmierci – czasami wielu tysięcy i milionów ludziludzie ci będą stanowić prawo, jakie będzie regulować nasze życie, będą podejmować decyzje ekonomiczne, od których zależeć będzie nasz los i byt.

Dlatego też każdy z nas, zachowujący prawo czynne – jak i bierne, musi dokładnie rozumieć, jakie są nasze i prawa i obowiązki! Oddając legitymację prawną do sprawowania władzy komuś innemu, czy sami będąc obdarzeni owym społecznym zaufaniem, musimy dokładnie rozumieć co kryje się poza tym procesem i do czego nas to upoważnia!

Ten proces w odróżnieniu od wszystkich innych jest dlatego tak ważny,że w nim przekazujemy własne niezbywalne i naturalne prawo decydowania o własnym losie. Oddając go w ręce drugiego człowieka, cedując na niego nasze zaufanie i poparcie i obowiązek pomocy w wykonaniu decyzji – jakie będą podejmowane przez niego, za nas, dla nas i w naszym imieniu!

Aby ten proces miał sens, każdy z nas musi mieć możliwość autentycznego wyboru, dokonania ważnej decyzji, możliwość wybrania własnych kandydatów i udzielenia im naszego zaufania i oddania w ich ręce naszego losu! I do tego z możliwością kontroli ich działania.

System – jaki panuje w Polsce, posługując się semantyką wyborów, zamienił je na zwykły plebiscyt.… gdzie zachowując prawo selekcji kandydatów i ich wyboru dla wąskich gremiów partyjnych, dla pospólstwa organizuje plebiscyt nazywając to wyborami

Pozwala nam głosować na wybranych nie przez nas, nie znanych nam i nie mających przed nami żadnej odpowiedzialności! Żądnych zobowiązań – uzurpatorów!

Referendum jest instrumentem sprawowania odpowiedzialnie władzy, najczęściej robi się go , żeby uzyskać odpowiedz, która z opcji rozwiązania jakiegoś najczęściej kontrowersyjnego problemu ma największa akceptację rządzonych. Pomaga to zazwyczaj – już istniejącej władzy – na podjęcie decyzji , która znajdzie poparcie w społeczeństwie.

Referendum rożni się tym, że praktycznie tak samo – jak plebiscyt – odpowiada na krótkie pytanie i rozwiązujące pojedyncze problemy.

Jak Układ Magdaleński traktuje Polaków najlepszym przykładem był brak referendum o przystąpieniu do Unii. To najlepszy przykład uzurpacji i całkowitego zlekceważenia Polaków i ich woli! Przez uzurpatorski Układ Bandy Czworga!

Obecne wybory wg obowiązującej ordynacji nie są żadnymi wyborami – ale tylko plebiscytem, ogłaszanym przez uzurpujący sobie władzę w Polsce Układ Magdaleński, sprawujący uzurpacje poprzez Układ Czteropartyjny.

W tym plebiscycie za pieniądze podatnika i w jego czasie, dokonujemy głosownia na tzw, mniejsze zło – na które nie mamy i nie będziemy mieli , żadnego wpływu! Żadnego!

Ten plebiscyt poprzez masowy bojkot zostanie zamieniony w Referendum, gdzie poprzez odmowę udziału w farsie, odpowiemy na pytanie…

Czy godzisz się– by Układ Magdaleński nadal w twoim imieniu uzurpował  sobie władze w Polsce???

Autor:Roman Kafel

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*