Akcja sieciowania organizacji pozarządowych

Akcja sieciowania organizacji pozarządowych to as, którego społeczeństwo żądne demokracji bezpośredniej wykłada na stół w grze o bezpieczne, zdrowe i dostatnie życie. Idea sieciowania, z pozoru oczywista, ale nie mająca dotychczas realizacji, została przedstawiona przez J. Zagórskiego podczas bardzo udanego, sobotniego spotkania przedstawicieli organizacji i ruchów społecznych, zorganizowanego przez Narodowy Instytut Studiów Strategicznych w Warszawie.

W spotkaniu wzięły udział trzy roczniki Nawigatorów Jutra, przedstawiciele Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych, Republiki Ślężańskiej oraz innych organizacji pozarządowych. Tym razem w lokalu NISS przy ulicy Nowogrodzkiej było więcej uczestników, niż miejsc siedzących, i nie narzekano na przeszłość, a myślano do przodu.

Zbliża się okres wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich, które nastąpią w kolejnych latach, począwszy od roku 2018. Obecny czas sprzyja więc organizacji szerokiego lobbingu na rzecz zmiany systemu, a nie tylko kosmetycznych jego retuszy. Beneficjentami naszego lobbingu przed wyborami i głosowania podczas wyborów będą ci kandydaci, którzy zaakceptują wybrane elementy uzgodnionego w referendach on-line programu obywatelskiego i podpiszą kontrakt wymuszający ich rezygnację w przypadku utraty zaufania większości lobbystów.

Chodzi o skuteczne przeciwstawienie się dominacji amoralności koncernów w życiu zbiorowym, a zwłaszcza o ogólnospołeczne wystąpienie przeciwko przemocy finansowej i niewolenia narodów oprocentowanymi długami, o upomnienie się o pola wolne od dominacji obcych central nasienniczych, o obronę zasobów naturalnych przed przyznawaniem długoletnich licencji kapitałowi obcemu, o obronę prawa do posiadania waluty narodowej, za pomocą kursów której możemy regulować atrakcyjność naszego eksportu, o wolność leczenia się, o równy dostęp do niepublicznej oświaty, a wreszcie, o możliwość szerzenia oświaty w duchu pokoju, a nie militarnych przepychanek polityków broniących interesów grup oligarchów.

Sieciowanie ruchów obywatelskich w ramach grup zadaniowych ma na celu wypracowanie wytycznych programowych. W razie rozbieżności opinii w poszczególnych kwestiach, sieć obywatelskiego społeczeństwa będzie się odwoływać do referendum, prowadzonego on-line.Rezultatem sieciowania stanie się szkielet programowy wypracowany w ramach demokracji bezpośredniej. Będzie on mógł stać się elementem programu kandydatów do rad, sejmików, sejmu, senatu oraz na urząd prezydenta, wspieranych przez nasze ogólnopolskie środowisko lobbystyczne.

Skuteczny w wyborach ruch społeczny nie musi być karmiony pieniędzmi partii politycznych czy organizacji pozarządowych. Może być zasilany autentycznym zapałem i energią obywateli, którzy w dyskusjach sieciowych, na spotkaniach i w referendach on-line wypracują sposób na to, aby systemowo zmienić nasz kraj, odzyskać dobro współne i wydajną pracą mnożyć dobrobyt, a nie długi.

Krzysztof Lewandowski

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*