Przypominamy, afera Projekt Chopin.

2017-01-29 wedo 0

Projekt Chopin to pranie brudnych pieniędzy, łamanie prawa giełdowego, zawłaszczenie polskiego majątku, konflikt interesów sprzedaż wierzytelności polskich kredytobiorców, bezczynność polskiego wymiaru sprawiedliwości. Zakup akcji PKO […]

Różnorodność pieniądza

2017-01-22 wedo 0

W tym materiale znajdziemy odpowiedź dlaczego od lat borykamy się z kryzysami gospodarczymi, co jest ich przyczyną i jakie jest rozwiązanie? Zwracamy uwagę na fragment […]

Trump day

2017-01-22 wedo 0

Stanowisko Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych 59:16 i 1:30:50. To dłużny pieniądz, emitowany przez banki komercyjne, demoluje gospodarkę, rekomendacją dla Polski jest suwerenna emisja przez NBP […]

Bez kropki nad i

2017-01-22 wedo 0

W tym, jak na polskie media, rewolucyjnym programie zabrakło postawienia kropki nad i, że posługiwanie się pieniądzem dłużny generuje nasze problemy gospodarcze i społeczne w […]

Petycja w sprawie banku komunalnego

2017-01-18 wedo 0

Statut Banku zobowiąże go do udzielania nisko oprocentowanego kredytu na zadania uznane przez samorządowe władze za preferowane ze względu na konieczność zaspokojenia ważnych potrzeb społecznych […]