Archiwum miesiąca: Lipiec 2016

Dlaczego oligarcha finansowy chce uchodźców w Europie?

Soros2

Soros podaje szczegółowy plan ratowania Europy w którym stwierdza, że UE musi podjąć setki tysięcy uchodźców rocznie wydając co najmniej 30 mld euro, która zostanie sfinansowana w całości przez dług zaciągnięty w prywatnych bankach i podatki.

Dlaczego Polacy są biedni?

Urząd ochrony konsumentów

Ze sprzedaży zagranicznej jeden procent zysku trafia do Polski, 5 procent zasila spółkę dystrybucyjną na rynku niemieckim, ale dzięki wymianie faktur z duńską centralą 15 procent trafia do kasy firmy matki w Danii. W ten sposób mimo, że 40 proc. globalnej produkcji odbywa się w Polsce, to w naszym kraju pozostaje zaledwie 2,7 proc. globalnych zysków. Skutek? To w Danii, a nie w Polsce powstają dobrze płatne miejsca pracy.

Przekręt wart 3 miliardy dolarów

FSM

Wartość FSM równa 3.000 000 000 USD w wyniku prywatyzacji spadła do wartości 75.000 USD.

Pytanie zatem brzmi: kto ukradł pozostałe 2 999 925 000 USD (słownie: dwa miliardy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dolarów)?

 

 

Polski Matrix

a6f85471-6902-4b0a-a470-1588e1e8e1a8

W Polsce publiczną dyskusję o cyber-bezpieczeństwie wywołało dopiero dowództwo Sojuszu Północnoatlantyckiego na szczycie NATO w Warszawie, można odnieść wrażenie, że wcześniej BBN nie dostrzegało rangi i skali największego wyzwania strategicznego naszej współczesności. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie posiada własnych serwerów i je wypożycza. Cyberprzestrzeń postrzegana jest w Polsce, jako technologia a nie rzeczywistość.

Instytut Północny Rozmowa część I

Instytut Północny

Instytut Północny jest fundacją multidyscyplinarnego rozwoju. Celem IP jest optymalny i zrównoważony rozwój ludzkości we wszelkich dziedzinach życia, począwszy od innowacyjnych metod organizacji społeczeństw, poprzez kulturę i sztukę, rozwój przedsiębiorczości i nowoczesnych technologii, ochronę środowiska, turystykę i poznawanie kultur a skończywszy na doskonaleniu się samego człowieka w kierunku budowania społeczeństwa solidarnego.

Eurototalitaryzm

Polexit

Polskie rolnictwo i rybołówstwo zostało zniszczone poprzez nałożone limity, zakazy oraz nakazy. Zniszczone zostały także cukrownie. Potężne połacie polskiej ziemi i jezior liczone w tysiącach hektarów zostały wykupione przez obcy kapitał. Prawie milion ludzi zostało naciągniętych na kredyty we frankach szwajcarskich. Podatki są coraz wyższe i skutecznie tłamszą polską przedsiębiorczość nie dając szans ucieczki z wyścigu szczurów.

Kto jest właścicielem Polski?

Polska i świat

Pozbawienie któregokolwiek narodu własności jest najistotniejszym elementem scenariusza umożliwiającego przejęcie kontroli (..) działalności ekonomicznej. Niezależnie od takich czy innych poglądów dotyczących procesu tzw. prywatyzacji oraz innych działań rządów RP jeden fakt jest bezsporny. Polacy zostali wyrugowani ze swojej własności w sferze finansów, przemysłu, handlu i w większości pozostałych sektorów gospodarki. Tutaj nie ma miejsca na dyskusję.

Szczyt NATO a Brexit.

Szczyt NATO3

Brexit oznacza koniec wojskowo-gospodarczej dominacji Stanów Zjednoczonych; NATO i UE są bowiem tylko dwoma obliczami jednej całości, choć ustalenie wspólnej polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa trwało dłużej, niż ustanowienie strefy wolnego handlu.

Suwerenność podatkowa państwa

Podatki3

Deklaracja Zasad ONZ z 1970 r. m.in stanowi: „Żadne państwo czy grupa państw nie ma prawa ingerować, w (…) sprawy któregokolwiek innego państwa. W konsekwencji (…) próby zagrożenia podmiotowości państwa bądź jego politycznych, gospodarczych i kulturalnych elementów, stanowią pogwałcenie prawa międzynarodowego. (…)”.

 

Kaźmierczak do Kaczyńskiego – W konia Pana robią!

Kaczyński

Jaka to Polska Solidarna, w której krawcowa, która wykonuje we wschodniej Polsce poprawki krawieckie i jest z nich w stanie uzyskać przychód roczny w wysokości 25 tysięcy złotych (2083 zł miesięcznie), musi oddać państwu 13 940 złotych, czyli 55,75% swoich przychodów!!!  Gdyby Pana interesowało, dlaczego ludzie uciekają do Anglii, to odpowiedź jest taka, że ta sama krawcowa zapłaciłaby tam 3,01% – 754 złote!