Ultimatum

Kraje członkowskie takiego superpaństwa faktycznie nie miałyby prawa do własnej armii, własnych służb specjalnych, odrębnego kodeksu karnego, odrębnego systemu podatkowego – w tym wysokości podatków, […]

Ekoregiony

Współcześnie EKOLOGIA utożsamiana jest potocznie z różnymi przejawami akcji na rzecz ochrony środowiska naturalnego przed jego dewastacją, co w zasadzie stanowi przedmiot odrębnej nauki – […]