Protest

W związku z aroganckim potraktowaniem klientów rynku finansowego przez nasze elity polityczne, zaniechaniem prac nad pro konsumenckimi ustawami, nasileniem kłamliwej akcji propagandowej przez banki, nasileniem […]