12 kroków

 1. PiS dokonał wyboru sędziów do TK na podstawie ustawy przyjętej 25.06.2015 – ustawy PO, która została uznana jako konstytucyjna przez TK.

 2. Kolejno, uchwały PO powołania sędziów do TK uznane zostały przez sejm obecnej kadencji jako prawnie nieważne, ponieważ zgodnie z ustawą PO zmieniono tryb zgłaszania kandydatów.

 3. W poprzedniej wersji ustawy kandydatów zgłaszało 50 posłów lub/albo Prezydium sejmu.

 4. Ustawa PO zmieniła ten tryb zamieniając słowo lub/albo na oraz.

 5. Czyli kandydatów zgłaszać miało Prezydium sejmu oraz 50 posłów.

 6. Niestety ale to nie zostało dochowane, kandydatów w poprzedniej kadencji zgłosiło jedynie Prezydium Sejmu, zapomniano natomiast o 50 posłach.

 7. Stąd uchwały o powołaniu sędziów przez PO nie mają mocy prawnej.

 8. Nie dochowano wszystkich zapisów prawa wymaganych do wyboru sędziów.

 9. PiS przyjął nowelę ustawy, która weszła w życie dopiero po nowym wyborze sędziów do TK.

 10. Obecny skład sejmu przegłosował powołanie sędziów do TK na podstawie ustawy, którą TK uznał za konstytucyjną.

 11. Do uprawnień TK należy jedynie uznanie czy ustawa jest zgodna z Konstytucją.

 12. We właściwościach TK nie leży rozstrzyganie w kwestiach proceduralnych ani kwestiach uchwał, czyli aktów prawnych niższego rzędu od ustaw, które leżą jedynie w gestii sejmu.

Autor Edyta Maria Franczuk

 2,773 total views,  2 views today

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*