Tag Archives: zarabianie

Trzeba zmienić otoczenie (system) nie ludzi.

Dowbor3

Publikujemy fragmenty wywiadu z Prof. Ladislau Dowborem – ekonomistą polskiego pochodzenia. Od dawna głosimy zawarte tam prawdy na łamach NISS, publikowane są też one na stronach Fundacji Jesteśmy Zmianą, jednak ukazanie się wywiadu w establishmentowej „Polityce”, daje nadzieję, że klasa polityczna budzi się z intelektualnego letargu cucona bezwzględnością faktów rządzących współczesnym światem i jego gospodarką.

Miniserial dla Frankowiczów cz.1

Izabela Litwin

Różnorodność pieniądza

Bernard l

W tym materiale znajdziemy odpowiedź dlaczego od lat borykamy się z kryzysami gospodarczymi, co jest ich przyczyną i jakie jest rozwiązanie? Zwracamy uwagę na fragment prezentacji rozpoczynający się od  16 minuty 10 sekundy.

 

Trump day

Trump day 2

Stanowisko Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych 59:16 i 1:30:50. To dłużny pieniądz, emitowany przez banki komercyjne, demoluje gospodarkę, rekomendacją dla Polski jest suwerenna emisja przez NBP suwerennego pieniądza.

Bez kropki nad i

dziura-budżetowa-business2community

W tym, jak na polskie media, rewolucyjnym programie zabrakło postawienia kropki nad i, że posługiwanie się pieniądzem dłużny generuje nasze problemy gospodarcze i społeczne w Polsce i że rozwiązaniem jest suwerenna kreacja suwerennego pieniądza. NISS

Kilka wskazówek dla NBP, czyli – jak jest, a jak być powinno?

nbp

Teoria ekonomii stoi dziś ponownie wobec konieczności identyfikacji i opisu czynników oddziałujących na proces tworzenia produktów, a jednocześnie powinna na nowo przebadać procesy podziału wytworzonych dóbr, mechanizmy i kryteria tego podziału, ich wpływ na kierunek i dynamikę zmian gospodarczych, a także społecznych i politycznych. Rola pieniądza we współczesnej globalnej gospodarce gwałtownie wzrosła. Jeśli tak, to z tym większą uwagą przeanalizować należy jak funkcjonują instytucje i ludzie, którzy pieniądz kreują.

Zakaz transakcji gotówkowych

Kreacja pieniądza

Wyłącznie elektroniczny obrót płatności stwarza przerażające możliwości sterowania i kontroli: nie potrzeba już więzień, aby zamknąć usta krytykom. Można by niewygodnych obywateli po prostu usuwać ze społeczeństwa, poprzez blokadę konta.

Ściąga dla rządu – Raport islandzki

hqdefault-300x225

Kolejne sto stron to lektura obowiązkowa dla wszystkich ciekawych tego, jak działa państwo, a zwłaszcza bankowość w systemie rezerwy cząstkowej. Polecamy go w pierwszym rzędzie osobom pełniącym lub aspirującym do funkcji państwowych, czy społecznych.

 

 

 

Pieniądz w agonii

banksterzy

„Poprzez kontynuację procesów inflacyjnych rząd może w tajemnicy, przy powszechnej nieświadomości, skonfiskować część majątku obywateli. Używając tej metody, może swobodnie, w zależności od kaprysu, odbierać ludziom ich własność i doprowadzić do powszechnej pauperyzacji zdecydowanej większości obywateli oraz nagłego wzbogacenia się małej części społeczeństwa”.

John Maynard Keynes

List otwarty do profesor Elżbiety Mączyńskiej

Elzbieta Mączynska