Oferta

Polski Łańcuch Wartości Lancuch-wartosci-dodanej

 • Restrukturyzacja
 • Procesy biznesowe
 • Łańcuch dostawców
 • Logistyka
 • Rentowność wewnętrzna

Kontakt: Marcin Kierzkowski
Tel. +48 518 718 829
email: biuro@niss.org.pl

 

 

 

Odzyskiwanie danych i bezpieczeństwo informacji  it_sec

 • Audyty bezpieczeństwa
 • Testy penetracyjne
 • Projektowanie zabezpieczeń (firewall, IDS)
 • Hardening (utwardzanie, zabezpieczanie) systemów

Kontakt: Bogusław Gwiazda
Tel. 666 820 300

 

 

Banki komunalne municipal_bank

Projektowanie i wdrażanie banków komunalnych (samorządowych)

Kontakt: Piotr Robert Jankowski
Tel. +48 504 228 287

 

 

 

Waluty Lokalne Berkshares

 • Projektowanie i wdrażanie walut lokalnych i samorządowych (komunalnych)

Kontakt: Krzysztof Lewandowski
Tel. 661 944 727

 

 

 

Małe elektrownie wodne (MEW) mew

 • Konsultacje
 • Analizy
 • Biznes-plany
 • Wdrożenia

Kontakt: Jan Bocian
Tel. +48 608 058 259

 

 

Ewaluacja struktur i stanowisk pracy

 • Optymalizacja struktury firmy – antropocentryczne i humanistyczne podejście do tzw. „zarządzania zasobami ludzkimi”
  – dopasowanie struktury do ludzi, zamiast dopasowywania ludzi do struktury
 • Projektowanie struktury kompetencji
 • Merytoryczne i osobowościowe profilowanie stanowisk pracy

Kontakt: Maciej Węgrzyn
Tel. +48 607 429 741

75 total views