Kategoria: Akty bezprawia na mocy ustaw

Czy aferę „SKOK Wołomin” ominie dobra zmiana?

SKOK Wolomin

Informujcie Państwo o tej aferze swoich posłów, nie poddawajmy się bez walki. Nieuzasadnione prawnie sięganie do kieszeni członków SKOK, przez syndyka powinno być masowo napiętnowane. Domagajmy się powołania niezwłocznie komisji śledczej do wyjaśnienia patologii w postępowaniu upadłościowym SKOK Wołomin, które toczy się tu i teraz.

Jak banki doprowadzają ludzi do ruiny?

SBB jest przeciw zapisom korzystnym dla banków

SBB-logo-557x437

W projekcie Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, nie przewidziano możliwości rozwiązania umowy przez kredytobiorcę w zamian za oddanie „kluczy do mieszkania”, zatem mamy do czynienia ze zwykłym kredytem, za spłatę którego kredytobiorca będzie odpowiadał całym swoim majątkiem (także przyszłym).

Studio Polska Lichwa a Waluta samorządowa

Stuio Polska 3

Errata do programu Studio Polska. – Waluta samorządowa to przeciwieństwo funkcjonującego w Polsce patologicznego pieniądza dłużnego (lichwa), który zadłuża permanentnie miliony Polaków doprowadzając wielu do samobójstw (ok. 7 tys. rocznie – dwa razy więcej niż śmiertelnych wypadków drogowych) i gigantycznej ilości egzekucji komorniczych (12 mln na 16 mln zatrudnionych). 

Waluta samorządowa jest pieniądzem publicznym, emitowanym przez samorząd pro publico bono, w przeciwieństwie do pieniądza dłużnego, który jest kreowany i kontrolowany przez prywatne korporacje bankowe dla lichwiarskiego zysku.

Waluta samorządowa jest bezodsetkowa i niewymienialna, co uodparnia ją na zabiegi spekulacyjne międzynarodowej finansjery, jest więc walutą suwerenną.

Waluta samorządowa spowoduje spadek cen towarów i usług, gdyż w towarach i usługach nie będą występowały skumulowane odsetki, jak to jest w przypadku towarów i usług finansowanych pieniądzem dłużnym (od 40 do 70% ceny towarów i usług finansowanych pieniądzem dłużnym to skumulowane odsetki).

Walutą samorządową można płacić podatki lokalne, co powoduje, że samorząd może za jej pomocą realizować zadania finansowane do tej pory przez budżet państwa.

Walutą samorządową można finansować w regionie niektóre usługi medyczne, programy w zakresie edukacji, kultury, zdrowia i rekreacji, wypłacać zasiłki i realizować projekty typu 500+ oraz wypłacać dywidendę społeczną (dochód gwarantowany), co zasili społeczność lokalną w dodatkową siłę nabywczą i spowoduje aktywizację lokalnej przedsiębiorczości.

Waluta samorządowa, poprzez znacznie szybszą rotację niż złotówka,  multiplikuje powyższe korzyści w bardzo krótkim czasie. Efekty działania waluty samorządowej będą wiec bardzo szybko widoczne. –

 

Przypominamy! List otwarty do Jarosława Kaczyńskiego

12 postulatów

Nadal, naszym zdaniem, kto inny sprawuje władzę w newralgicznych obszarach funkcjonowania państwa jakimi są: Wymiar sprawiedliwości z sędziami i prokuratorami wszystkich szczebli, służby specjalne, oraz instytucje finansowe, bank centralny, banki komercyjne, fundusze, ubezpieczenia, giełdy, handlowe spółki finansowe (windykacyjne). To przede wszystkim instytucje finansowe mają przemożny wpływ na całą polską gospodarkę, na byt wszystkich obywatelki, na politykę (Nowoczesna Ryszarda Petru) wreszcie na media.

Ultimatum

Ultimatum

Kraje członkowskie takiego superpaństwa faktycznie nie miałyby prawa do własnej armii, własnych służb specjalnych, odrębnego kodeksu karnego, odrębnego systemu podatkowego – w tym wysokości podatków, własnej waluty, czy banku centralnego zdolnego do realnej obrony interesów finansowych państwa narodowego.

14 postulatów na manifestacji Frankowiczów.

Frankowicze2

Na manifestacji Frankowiczów w Warszawie 16.04.2016 przed NBP i Pałacem Prezydenckim m.in:

  • Garlacz wyjaśnia dlaczego kredyty „frankowe” są nielegalnym produktem.

  • O sprzeczności z Prawem Bankowym, tzw. „waloryzacji”, używaniu przez banki instrumentów pochodnych (CIRS, FX swaps).

 

 

Dlaczego postulaty 3,4 i 5 ?

WINDYK1

Bezprawne generowanie nieistniejących długów przez firmy windykacyjne, na co łapią się miliony Polaków, nie odbywa się bez powodu. Pieniądze te idą na inwestycje w politykę. Powyżej opisane procedery, były jedną z przyczyn sformułowania 14 publicznych  postulatów, skierowanych do Rządu RP, Sejmu i Senatu RP,  z czego postulaty 3,4 i 5 dotyczą opisanej tu problematyki. NISS.

Dość bezkarności zbrodniarzy

kaci

Przypominamy, iż 12 grudnia 2015 r. środowiska niepodległościowe powołały w Warszawie Europejskie Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich. Odbyła się konferencja prasowa i dyskusja założycieli  Komitetu Honorowego  z udziałem Przywódcy Solidarności Walczącej i Marszałka Seniora Sejmu RP Kornela Morawieckiego, Adama Słomki (KPN-Niezłomni), Andrzeja Melaka (Komitet Katyński), Przemysław Sytka, Zygmunta Miernika, Andrzeja Kazimierczaka i Macieja Lisowskiego (Fundacja Lex)

Honorowym przewodniczącym Centrum jest Władimir Bukowski

Zyski czy straty?

Bank Franki

Lament, że banki stracą jest niedorzeczny, oznacza bowiem, że banki nie zarabiają na kredytach złotówkowych, co jest oczywistą bzdurą. Problem dla banków polega jedynie na tym, że wytransferowały ukradzione pieniądze i obecnie oddanie ich doprowadziłoby cześć z nich do upadku.  Upadłość banków będzie stosowną karą i szansą na repolonizację (rola NBP – wykup przecenionych akcji, zarząd komisaryczny).