Kategoria: Dla Polski

O co chodzi z tym pieniądzem równoległym? – wywiad z Krzysztofem Lewandowskim

pieniadz rownolegly

Pan Krzysztof Lewandowski odpowiada na pytania, czym właściwie jest pieniądz równoległy, jak wyglądałaby jego dystrybucja, jakie korzyści przyniósłby dla oddłużenia lokalnych samorządów i ożywienia gospodarki.

 

 

Alternatywna mozaika newsów 28 X 2016 – HORYZONT ZDARZEŃ

sky-space-dark-galaxy

1) CETA – Walonia mówi nie. 2) Julian Assange odcięty od internetu. 3) Assange, Snowden i Minning – trzech bohaterów? 4) Szpiedzy i naukowcy – koszmarny mariaż. 5) Macie free energy? Nie, poczekacie jeszcze kilkanaście lat! 6) Russia Today i 4 miliardy wejść na You Tube. 7) Indie i Bezwarunkowy Dochód Podstawowy.

Kilka wskazówek dla NBP, czyli – jak jest, a jak być powinno?

nbp

Teoria ekonomii stoi dziś ponownie wobec konieczności identyfikacji i opisu czynników oddziałujących na proces tworzenia produktów, a jednocześnie powinna na nowo przebadać procesy podziału wytworzonych dóbr, mechanizmy i kryteria tego podziału, ich wpływ na kierunek i dynamikę zmian gospodarczych, a także społecznych i politycznych. Rola pieniądza we współczesnej globalnej gospodarce gwałtownie wzrosła. Jeśli tak, to z tym większą uwagą przeanalizować należy jak funkcjonują instytucje i ludzie, którzy pieniądz kreują.

Banki komunalne testem wiarygodności władzy

bank

Utworzenie banków komunalnych we wszystkich województwach (tak, żeby ich działalnością pokryć cały kraj) da sposobność skorzystania z dopuszczalnej przez obecny system prawny kreacji pieniądza kredytowego w stosunku do funduszy własnych w proporcji 10 – 12 do 1 (…). Oznacza to, że polskie samorządy będą mogły kreować potrzebny pieniądz same bez płacenia haraczu zagranicznym bankom, które transferują zyski za granicę.

Pieniądz równoległy – szansa dla gospodarki

pieniadz rownolegly

Trójpodział władz, na który powołują się politycy, to przeżytek. W międzyczasie bowiem wyrosły nad tradycyjnymi władzami: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą dwie nowe potęgi: finansowa i medialna, z których pierwsza i najsilniejsza to władza finansowa banków i instytucji z nimi powiązanych, tworząca globalny kartel. 

Ocknij się, stań się dobrą zmianą!

Świat w swoje rece

Ocknij się, weź świat w swoje ręce. Politycy nie działają w interesie społeczeństwa, oni działają w interesie tych, którzy ich finansują! Nie czekaj, aż politycy zrobią coś dla Ciebie. Sam bądź dobrą zmianą. Jeśli tylko raz dziennie zrobisz coś dobrego dla kogoś; uśmiechniesz się, oddasz dług, wesprzesz kogoś, to świat zmieni się na lepsze od zaraz. Nie wierzysz? To wyobraź sobie, że postąpi tak jak Ty miliard ludzi.

 

Szlachetne państwo

Synergia-grupy

Szlachetne Państwo Prawego Człowieka* to takie Państwo, które wykazuje wrażliwość na potrzeby każdego człowieka, ułatwia mu życie a nie utrudnia. Każdą decyzję rozważa pod kątem czy będzie przyjazna człowiekowi czy nie, jeśli nie to z jakiego ważnego społecznego czy narodowego powodu.

 

Przypominamy! List otwarty do Jarosława Kaczyńskiego

12 postulatów

Nadal, naszym zdaniem, kto inny sprawuje władzę w newralgicznych obszarach funkcjonowania państwa jakimi są: Wymiar sprawiedliwości z sędziami i prokuratorami wszystkich szczebli, służby specjalne, oraz instytucje finansowe, bank centralny, banki komercyjne, fundusze, ubezpieczenia, giełdy, handlowe spółki finansowe (windykacyjne). To przede wszystkim instytucje finansowe mają przemożny wpływ na całą polską gospodarkę, na byt wszystkich obywatelki, na politykę (Nowoczesna Ryszarda Petru) wreszcie na media.

Wyzwania chwili

logo

Do naszych Czytelników!

W ostatnich dniach odeszliśmy, nieco w naszych publikacjach, od naszej głównej misji tj. prezentowania programów, strategii, ekspertyz i analiz. Skupiliśmy się bardziej, na wynajdowaniu w Internecie, alternatywnych komentarzy i opinii wobec bezprecedensowej manipulacji, kłamstwom i nierzetelności dziennikarskiej płynących z mainstreamowych mediów.

Mamy dziś do czynienia, w mainstreamowych mediach, z promocją zdrady stanu, upowszechniania pogardy wobec Narodu Polskiego i wyjątkowym kłamstwem oraz retoryką rodem z konferencji prasowych Jerzego Urbana z czasów stanu wojennego.

Już raz publikacje w Internecie przebiły się przez falę obłudy i manipulacji uniemożliwiając wybór skompromitowanego człowieka na kolejną kadencję prezydencką. Dziś Internet, jako wciąż niezależne medium, musi znowu podjąć się tej nie łatwej roli odkłamywania rzeczywistości, stąd ta zmiana naszego profilu.

Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli powrócić do prac na budową programów, strategii i analiz dla dobra Polski.

                                                                                                                      NISS

1,038 total views, 1 views today

Raport WEI: Bilans otwarcia 2016

Bilans otwarcia

[ wei.org.pl ]

 

download_report-2
[ kliknij aby ściągnąć plik PDF ]

Nowe zuchwałe wyzwania dla Polski i Bilans Otwarcia

Przegonić Niemcy (bogactwo narodowe), uniknąć kryzysu zadłużenia (zdrowe finanse) oraz żeby więcej Polaków wracało niż wyjeżdżało z Polski (jakość życia) – to powinny być trzy nowe, napięte i zuchwałe cele Polaków, niezależnie od ich poglądów politycznych.

Środowisko Warsaw Enterprise Institute oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przedstawiło w Warszawie „Bilans Otwarcia 2016” wraz z nowymi celami narodowymi i narzędziami ich pomiaru. W prezentacji wziął udział Wicepremier ds. polityki gospodarczej, Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki.

– Polacy powinni wyznaczyć sobie nowe, wielkie marzenia i do nich dążyć, bo te z okresu po odzyskaniu niepodległości zostały zrealizowane, a ciepła woda w kranie jakoś nie jest w stanie porwać młodzieży, ani nikogo innego. Zaproponowaliśmy cele ambitne, napięte i zuchwałe, ale może się pod nimi podpisać każdy Polak – mówi Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP.

Bogactwo. Doganianie społeczeństw bardziej rozwiniętych materialnie proponujemy mierzyć proporcją polskiego PKB na głowę do niemieckiego PKB na głowę.

W latach 80-tych i na początku lat 90-tych Niemcy uciekały nam gospodarczo. Po reformach lat 90-tych zaczęliśmy ich doganiać, choć zaprzestanie i odwrócenie części reform przez rządy SLD w połowie lat 90-tych spowolniło to tempo. Następny impuls rozwojowy zaczął się w oczekiwaniu na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej – zarówno reformy wymuszone akcesją do UE oraz zwiększenie wiarygodności inwestycyjnej Polski w oczekiwaniu na wstąpienie do UE stanowiły silny bodziec prorozwojowy. Niestety w ostatnich latach widoczne jest wyraźne spowolnienie doganiania.

W 1980 roku PKB na głowę Polaka, po uwzględnieniu siły nabywczej, wynosiło 42 proc. poziomu PKB na głowę Niemca. Następnie spadało, by w 1991 roku sięgnąć zaledwie 28 proc. poziomu Niemiec. Reformy początku lat 90-tych umożliwiły bezprecedensowy okres doganiania. W 2013 roku PKB na głowę w Polsce, po uwzględnieniu siły nabywczej, przekroczyło 53,5 proc. analogicznego wskaźnika dla Niemiec. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 52,6 proc., a pięć lat wcześniej, w 2008 roku, 48,2 proc.

Zdrowe finanse publiczne. Ryzyko kryzysu niewypłacalności szacować sumą publicznego i prywatnego zadłużenia w Polsce do rozmiaru gospodarki mierzonej PKB.

Na razie nic nie wskazuje na nieuchronny i nieodległy kryzys. Ale ocena stopnia zadłużania Polski nie wypada dobrze. Zarówno dług publiczny, jak i prywatny rosną szybciej niż PKB. W 15 lat prawie podwoiliśmy sumę obu w relacji do PKB. Nasz łączny dług publiczny i prywatny z nieco ponad 100 proc. PKB w 1999 wzrósł do prawie 200 proc. w 2014 roku. Na 2014 rok wskaźnik ten sięgnął 192,5 proc. PKB, rok wcześniej wynosił 185,9 proc., a pięć lat wcześniej, w 2009 roku, wynosił 168,9 proc.

Za miarę jakości życia w Polsce proponujemy przyjąć imigrację Polaków, pomniejszoną o emigrację Polaków. Polacy to najlepsi eksperci od jakości życia w Polsce, względem jakości życia gdzie indziej. Suma ich indywidualnych decyzji o wyjeździe z i powrocie do Polski stanowi podsumowanie opinii Polaków o relatywnej atrakcyjności Rzeczpospolitej.

Jakość życia w Polsce. Relacja wracających do wyjeżdzających.

W Europie wschodniej Polacy są liderami wyjazdów z własnego kraju. Jak wynika z narodowych spisów powszechnych z 2002 i 2011 roku, liczba Polaków przebywających za granicą wzrosła z ok. 780 tysięcy w 2002 do ponad 2 milionów w 2011 roku.

Z corocznych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w latach 2011, 2012 i 2013 liczba Polaków przebywających za granicą zwiększyła się odpowiednio o 60, 70 i 66 tysięcy. Na koniec 2013 roku Polaków sklasyfikowanych przez GUS jako „ludność nieobecna w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy” było 2 196 mln, rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 2 130 mln, a pięć lat wcześniej, w 2008 roku, 2 210 mln.

Wyzwania są ponadpartyjne, ponad ideologiczne i na najbliższe dekady ponadczasowe.  Dla każdego z tych trzech wyzwań proponujemy podstawowe miary, oparte o powszechnie dostępne informacje i przedstawiamy je w sposób zrozumiały, bez nadmiernego epatowania teorią. Miary te proponujemy nie jako wyczerpujący opis zjawisk, lecz jako podsumowanie i zachętę do dyskusji –mówi Paweł Dobrowolski, autor Raportu, Ekspert WEI.

Fotografia naszego kraju na czas objęcia rządów przez PiS wygląda następująco:

Wyzwanie: Bogactwo. Przegonić Niemcy

53,5 proc. (+0,9 proc.)
PKB na głowę w Polsce po uwzględnieniu siły nabywczej ws Niemcy
2012 – 52,6 proc., 2008 – 48,2 proc.

Wyzwanie: Zdrowe finanse. Ryzyko kryzysu niewypłacalności

192,5 proc. (-6,6 proc.)
Łączny dług publiczny i prywatny
2013 – 185,9 proc., 2009 – 168,9 proc.

Wyzwanie: Jakość życia w Polsce

2 196 mln (-66 tysięcy)
Ludność nieobecna w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy 2012 – 2 130 mln, 2008 – 2 210 mln.
Będziemy monitorować i co roku ogłaszać te wskaźniki, żeby widzieć, gdzie się znajdujemy – powiedział na konferencji prasowej Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP.

1,178 total views, no views today